UKE i PW podpisały porozumienie o współpracy

UKE i PW podpisały porozumienie o współpracy. Wspólne działania i wykorzystanie potencjałów – na Politechnice Warszawskiej Prezes UKE Marcin Cichy i Rektor PW prof. Jan Szmidt podpisali porozumienie o współpracy. 3 marca 2017 r. na Politechnice Warszawskiej Prezes UKE Marcin Cichy i Rektor PW prof. Jan Szmidt podpisali porozumienie o współpracy między UKE a Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej w zakresie programów i  projektów akademickich, technologicznych i naukowych. Będą realizować projekty podnoszące jakość edukacji, wspierać działalność badawczą i szkoleniową oraz promować wymianę międzynarodową. Porozumienie otwiera możliwość odbywania praktyk i staży dla studentów i doktorantów WZ PW oraz szkoleń dla pracowników UKE. Urząd i uczelnia będą razem organizować konferencje, warsztaty i sympozja, służące wymianie myśli i doświadczeń świata nauki, administracji publicznej i przedsiębiorców działających w branży informatycznej i telekomunikacyjnej

źródło: UKE