Opinia Prezesa UKE w sprawie modyfikacji umowy ramowej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej w woj. podkarpackim

Opinia Prezesa UKE w sprawie modyfikacji umowy ramowej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej w woj. podkarpackim. Zapraszamy do zapoznania się z wydaną w dn. 3 marca 2017 r. opinią Prezesa UKE w sprawie zmiany „Umowy ramowej operatora ORSS o dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury telekomunikacyjnej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – woj. Podkarpackie” (Umowa ramowa). Opinia dotyczy zgodności zmian wprowadzonych do Umowy ramowej operatora infrastruktury podkarpackiej sieci szerokopasmowej (Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o. o.) z postanowieniami decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 listopada 2011 r.(1)
Czytaj dalej …

źródło: UKE