Zmiana warunków świadczenia usługi szerokopasmowej transmisji danych (Usługa BSA)

Zmiana warunków świadczenia usługi szerokopasmowej transmisji danych (Usługa BSA). 9 marca 2017 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE), w ramach postępowania konsolidacyjnego przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz innych regulatorów państw członkowskich projekt decyzji Prezesa UKE dotyczącej rozpatrzenia wniosku Orange Polska S.A. (OPL) z dnia 1 września 2016 r. oraz wniosku Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z dnia 2 września 2016 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Prezesa UKE z dnia 11 sierpnia 2016 r. nr DHRT.WORK.6082.10.2016(28) (Decyzja I )
Czytaj dalej …

źródło: UKE