Narastają problemy klientów z operatorami

Powoli kończy się pierwszy kwartał roku. Jak wynika z treści i ilości korespondencji, którą w ostatnim czasie otrzymujemy – klienci mają coraz większe problemy nie tylko z rzetelnością świadczonych usług, ale również z jakością obsługi posprzedażnej, w tym – niestety – nawet z kulturą osobistą obsługi klienta po stronie salonów bądź infolinii, co rzutuje na ogólną kulturę korporacyjną podmiotu, który usługi telekomunikacyjne świadczy. Niestety, mszczą się zwolnienia, oszczędności, kumulacja obowiązków w działach, które zostały dociążone więcej niż jednym segmentem tematycznym. Przypominamy, że oprócz interwencji dziennikarskiej – osoby, mające problemy z rzetelnością świadczonych usług oraz z powagą traktowania spraw konsumenckich, w tym – jak wspomnieliśmy – z impertynencją przedstawicieli podmiotów – mogą interweniować samodzielnie do:
a) lokalnego Rzecznika Konsumenta, adekwatnego do miejsca swojego zamieszkania
b) Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pod adres: uke@uke.gov.pl

oraz posiłkować się wsparciem infolinii konsumenckich:
a) UKE, informacje tutaj
b) UOKiK, informacje tutaj
Klientów na pewno nie pozostawi bez wsparcia również Ministerstwo Cyfryzacji, któremu przewodzi była Prezesa UKE, Pani Anna Streżyńska. Możliwości kontaktu zamieszczono tutaj

źródło: informacja własna