Plus i Orange na kolejowej trasie: Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna

W ramach kontynuacji testów kolejowych – publikujemy dane, dotyczące wyników jakości transmisji danych w sieciach: Plus oraz Orange, na kolejowej trasie Kolei Dolnośląskich od stacji Jelenia Góra Zachodnia do stacji Szklarska Poręba Górna. Oprócz zrzutów ekranów z mobilnej wersji aplikacji speedtest.net prezentujemy również dane, dotyczące jakości sygnału oraz handover na cytowanej trasie

A. Wyniki testów transmisji danych:
1. Jelenia Góra Zachodnia PKP, Plus:
jelenia_gora_zachodnia_plus_20170306_171907

W sąsiedztwie jest stacja bazowa operatora ( BT-33473 ), pracująca w pasmach: GSM / UMTS900 / LTE800, niemniej po pierwsze brakuje w niej upriorytetyzowanego pasma LTE1800, po drugie zaś – brakuje dedykowanych sektorów na bieg linii kolejowej

1b. Jelenia Góra Zachodnia PKP, Orange:
jelenia_gora_zachodnia_orange_20170306_171949

2a. Jelenia Góra-Cieplice PKP, Plus:
jelenia_gora_cieplice_plus_20170306_153849

Operator posiada w niedalekim sąsiedztwie, przy ul. Cieplickiej 83 swoją stację, pracującą w UMTS900/LTE800/LTE1800 ( BT-34558 ), niemniej stacja jest zlokalizowana za nisko względem tego, co powinna pokrywać. Ponadto – operator nie zagwarantował sektora z azymutem na bieg linii kolejowej. Aby naprawić błąd i poprawić wyniki sugerujemy dowieszenie się do masztu Orange przy ul. Lubańskiej 23 ( bezpośrednie sąsiedztwo z dworcem kolejowym Jelenia Góra-Cieplice )

2b. Jelenia Góra-Cieplice PKP, Orange:
jelenia_gora_cieplice_orange_20170306_153839

3a. Jelenia Góra-Orle PKP, Plus:
jelenia_gora_orle_plus_20170306_154255

Jak zaznaczono w pkt. “2a”, Polkomtel posiada tym razem, niemal w bezpośrednim sąsiedztwie swoją stację bazową BT-34558, przy ul. Cieplickiej 83. Wyniki transmisji danych na cytowanej stacji kolejowej: Jelenia Góra-Orle powinny być znacząco lepsze. Problem tkwi w tym, że pomiędzy lokalizacją BTS, a stacją bazową są trzy czteropiętrowe bloki, przez które sygnał radiowy ma kłopoty propagacyjne. Gdyby stacja bazowa była wyżej, a azymuty były zoptymalizowane ( dziś wydają się zaprojektowane metodą “na czuja” ) – wyniki transmisji danych dla tego punktu, ale również na Osiedlu “Orle” wewnątrz budynków byłyby znacząco lepsze. Przez sytuację, o której mowa wcześniej – mimo bezpośredniej bliskości stacji bazowej – wielu mieszkańców bloków przy ul. Stwosza, Orlej oraz zabudowań przy części ulicy Cieplickiej – ma kłopoty z realizacją usług Plusa, czasami nawet tych podstawowych. Dzisiaj dotarcie tu z sygnałem, to wciąż ogromne wyzwanie, choć wystarczyłoby stację BT-34558 przebudować, anteny przenieść na kilkumetrowy minimaszt na dachu biurowca, a sektory ( pożądane cztery ) zaprojektować tak, żeby stacja była rzeczywiście dla klientów, nie zaś dla statystycznej “sztuki”

3b. Jelenia Góra-Orle PKP, Orange:
jelenia_gora_orle_orange_20170306_154249

4a. Jelenia Góra-Sobieszów, Plus:
jelenia_gora_sobieszow_plus_20170306_154548

4b. Jelenia Góra-Sobieszów PKP, Orange:
jelenia_gora_sobieszow_orange_20170306_154542

5a. Piechowice Dolne PKP, Plus:
piechowice_dolne_plus_20170306_154930

5b. Piechowice Dolne PKP, Orange:
piechowice_dolne_orange_20170306_154924

Zarówno w grupie Polkomtela, jak i w grupie technologicznej Networks! wyniki jakości transmisji danych są prostym odzwierciedleniem sytuacji w centrum miasta Piechowice. W sporej części wewnątrz budynków dominujący operatorzy infrastrukturalni zasięgu sieci nie mają, technologia LTE indoor jest niedostępna w 90 %, zaś 3G – jeśli jest dostępne – oscyluje na poziomach, jak w załączonych wyżej, w pkt. “5a” oraz “5b” zrzutach ekranu. Ponieważ sytuacja wymaga interwencji “od zaraz” – raz jeszcze uczulamy operatorów na konieczność inwestycji w zasięg w mieście Piechowice, przypominając, że jedynym operatorem, który stację w centrum Piechowic posiada, choć ta – z racji wysokości posadowienia anten spisuje się jakościowo wątpliwie – jest Play

6a. Piechowice PKP, Plus:
piechowice_plus_20170306_155217

6b. Piechowice PKP, Orange:
piechowice_orange_20170306_155213

7a. Górzyniec PKP, Plus:
gorzyniec_plus_20170306_155754

7b. Górzyniec PKP, Orange:
gorzyniec_orange_20170306_155758

Jak widać na załączonych zrzutach ekranu w pkt. “7a” i “7b” – mimo obecności stacji obu testowanych podmiotów w tej samej lokalizacji – maszt “Emitel” przy drodze krajowej nr 3 i obecności u każdego z nich czterech sektorów – jakość transmisji danych na stacji kolejowej Górzyniec jest u każdego z nich diametralnie inna. Wynika to nade wszystko z różnic wysokości posadowienia anten każdego z nich oraz optymalizacji azymutów pod stację kolejową. Żywimy nadzieję, że w tej materii, w grupie Networks! dla cytowanej stacji nastąpią pożądane zmiany

8a. Szklarska Poręba Dolna PKP, Plus:
szklarska_poreba_dolna_plus_20170306_160644

8b. Szklarska Poręba Dolna PKP, Orange:

szklarska_poreba_dolna_orange_20170306_160659

Kłopoty obu podmiotów na stacji kolejowej Szklarska Poręba Dolna są podobne jakościowo, choć wydajnościowo przeważa Polkomtel. Swoistą ciekawostką jest to, że posiadając BTS niemal w sąsiedztwie stacji kolejowej Szklarska Poręba Dolna, tj. przy ul. Sanatoryjnej 1 – tak słabo wypada Orange. Jest to konsekwencja dwóch rzeczy:
a) obecność tylko dwóch sektorów w stacji bazowej
b) brak należytej staranności w zakresie optymalizacji stacji pod bieg linii kolejowej
Liczymy na to, że Orange stanie na wysokości zadania i stacja zostanie poprawiona

Kłopoty Polkomtela w tym miejscu biorą się natomiast z tego, że operatorowi bardzo brakuje stacji bazowej właśnie w okolicach ul. Sanatoryjnej, gdzie powinien bezwzględnie się dowiesić

9a. Szklarska Poręba Średnia PKP, Plus:
szklarska_poreba_srednia_plus_20170306_161157

9b. Szklarska Poręba Średnia PKP, Orange:
szklarska_poreba_srednia_orange_20170306_161152

Na stacji Szklarska Poręba Średnia widać zdecydowaną przewagę jakościową w transmisji danych po stronie sieci Orange. I tu kolejna “ciekawostka”: mimo bezpośredniego sąsiedztwa stacji kolejowej ze stacją bazową operatora, zlokalizowaną przy ul. Muzealnej 3 – ta lokalizacja otrzymuje sygnał sieci ze stacji … przy ul. Sanatoryjnej 1

Sytuacja jak wyżej tłumaczy poniekąd wyniki Plusa. Mimo tego, że operator korzysta z masztu T-Mobile, stojącego tuż obok masztu Orange przy ul. Muzealnej 3 – wyniki transmisji danych ma zdecydowanie gorsze. Jeśli nie da się stacji bazowej przy ul. Muzealnej 3 zoptymalizować tak ( może przez dodanie kolejnego sektora ? ), żeby propagowała sygnał na bieg linii kolejowej oraz na stację Szklarska Poręba Średnia, to jest to kolejny argument za tym, aby dowiesić się do lokalizacji Orange przy ul. Sanatoryjnej 1. Przy okazji, ku pamięci obu operatorów wspominamy, że przy ul. Górnej, w bardzo dobrej topograficznie lokalizacji dla tego odcinka trasy kolejowej, ale również dla tej części Szklarskiej Poręby – wybudował swoją stację na własnym maszcie Play. Dowieszając się do tego masztu z czterema sektorami można nie tylko dokryć część Szklarskiej Poręby Dolnej i Średniej, ale również uzupełnić sygnał w paśmie Karkonoszy na szlakach turystycznych

10a. Szklarska Poręba Górna PKP, Plus:
szklarska_poreba_gorna_plus_20170306_161719

10b. Szklarska Poręba Górna PKP, Orange:
szklarska_poreba_gorna_orange_20170306_161634

B. Logi z przebytej trasy kolejowej:
1) dla sieci Plus – tutaj
2) dla sieci Orange – tutaj

źródło: informacja własna