Wyznaczenie wysokości wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A.

Wyznaczenie wysokości wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A. 9 marca 2017 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję określającą wysokość wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC), mającego zastosowanie do kalkulacji kosztów Orange Polska S.A przewidywanych na rok 2018 w odniesieniu do usług realizowanych na hurtowym rynku dostępu szerokopasmowego (Rynek 5). Zgodnie z decyzją Prezesa UKE, dla usług na Rynku 5 realizowanych w oparciu o infrastrukturę światłowodową sieci dostępowej, wskaźnik WACC przyjmuje wartość 9,38% i uwzględnia narzut dodatkowej premii za ryzyko inwestycyjne w infrastrukturę światłowodową w wysokości 1,25%. W odniesieniu do pozostałych usług realizowanych na Rynku 5 w oparciu o infrastrukturę miedzianą, wskaźnik WACC wynosi 8,13%
Czytaj dalej …

źródło: UKE