Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za 2016 r.

Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za 2016 r.
– Przychody Grupy Multimedia Polska w 2016 r. wyniosły 699,2 mln zł, co oznacza nieznaczny spadek o 0,2% w porównaniu do roku ubiegłego.
– Skorygowana EBITDA wyniosła 341,3 mln zł, a marża EBITDA 48,8%.
– Zysk netto z działalności kontynuowanej za 2016 r. wyniósł 21,5 mln zł.
– Liczba dostarczonych usług (RGU) na koniec roku wzrosła o 2,5% r/r do 1,69 mln.
– Na koniec 2016 r. z usług Grupy Multimedia Polska korzystało ponad 783 tys. klientów usług telekomunikacyjnych. Grupa MMP wyłączyła ze swoich statystyk operacyjno-finansowych działalność energetyczną jako przeznaczoną do zbycia, przez co zarówno wyniki finansowe, jak i dane operacyjne są nieporównywalne do poprzednio publikowanych
– Jak ogłosiliśmy w październiku ubiegłego roku, jesteśmy w trakcie finalizowania transakcji nabycia naszych akcji przez UPC Polska Sp. z o.o. Transakcja jest aktualnie przedmiotem postępowania koncentracyjnego w UOKiK. Spodziewamy się, że wydanie decyzji może nastąpić w ciągu następnych kilku miesięcy – mówi Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Multimedia Polska. Pomimo dużej presji rynkowej, jakiej jesteśmy poddani od momentu ogłoszenia transakcji, staramy się utrzymać efektywność naszych działań i prowadzić biznes „po staremu”, czyli dbać o koszty, o atrakcyjność naszych produktów i bazę naszych klientów
Czytaj dalej …

źródło: Multimedia Polska