Grupa Cyfrowy Polsat podsumowuje 2016 rok: dynamicznie rosnąca baza usług oraz bardzo dobre wyniki finansowe

Grupa Cyfrowy Polsat podsumowuje 2016 rok: dynamicznie rosnąca baza usług oraz bardzo dobre wyniki finansowe. Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe za 2016 rok. Wśród najważniejszych wydarzeń i osiągnięć ostatnich 12 miesięcy znalazły się: finalizacja transakcji zakupu Grupy Midas i jej skuteczna integracja do struktur Grupy, zwiększenie liczby usług kontraktowych oraz ARPU klientów kontraktowych, wzrost oglądalności kanałów Telewizji Polsat oraz dynamiczny wzrost przychodów z reklamy telewizyjnej, wsparty komercyjnym sukcesem projektu UEFA EURO 2016, utrzymanie wysokich marż, zmniejszenie zadłużenia, poprawa poziomu wolnych przepływów pieniężnych oraz dalszy rozwój Domowego Programu Oszczędnościowego smartDOM, który obecnie w swoim portfolio oferuje aż dziewięć różnych produktów i usług. Przychody Grupy przekroczyły 9,6 mld zł, a wynik EBITDA osiągnął 3,66 mld zł, dzięki czemu marża EBITDA utrzymała się na poziomie 37,9% (w ujęciu pro forma)
Czytaj dalej …

[ ustosunkowując się do podanych wyników nie sposób zauważyć marketingowej formy przekazu Grupy, odwołującej się w sensie ogólnym nie do ilości klientów, korzystających z usług, ale do ilości usług, generujących przychód, co diametralnie zmienia wartość informacji. Z danych tabelarycznych można wywnioskować, iż ilość klientów, korzystających z usług komórkowych na koniec 2016 roku, względem tego, co było w roku 2011, kiedy Polkomtel przeszedł w ręce nowego właściciela – diametralnie spadła i może oscylować wokół 8 milionów, kiedy na koniec 2011 roku sam Polkomtel miał niemal 14 mln aktywnych kart SIM. Taki wynik, to skutek spadającej wartości marketingowej Plusa. Choć usługi SmartDom są zachęcające dla klienta, to już zdecydowanie mniej zachęca poziom świadczonych usług, spadek wartości operatora pod względem technologicznym, zastój w realnych inwestycjach, ponieważ gonienie konkurencji z technologiami, które można uznać za bieżące kilka lat temu trudno nazwać inwestycjami. Do tego dochodzi wymieszanie technologii, skutkujące nie raz problemami z realizacją handover oraz brakiem możliwości stabilnego korzystania z sieci w drodze, czy korzystania z LTE na obszarze całego miasta, czy nawet większego obszaru. W zakresie rozbudowy zasięgu operator również od lat nie daje dobrego przykładu. Cieniem kładą się tzw. modernizacje, gdzie prawdopodobnie ze względów wyłącznie oszczędnościowych pozostawia się pracujące dotychczas stacje z dwoma sektorami, czy wręcz z GSM only, bez spojrzenia na temat szerzej i skutków takich decyzji dla klienta końcowego. Trudna do zrozumienia jest również realizacja wspomnianych modernizacji, gdzie ekipy techniczne w krótkim czasie odwiedzają ten sam punkt po kilka razy: na wstępie stacja zostaje rozbudowana do UMTS900, by za moment rozbudowano ją do UMTS2100, a za kolejnych kilka miesięcy do LTE. Takie podejście do sprawy, to nie tylko generowanie dodatkowych kosztów po stronie operatora, ale również budowanie wizerunku niepewności klienta względem tego, co zastanie w stacji, z której najczęściej korzysta ? Jeśli klient widzi procesy decyzyjne, realizowane w ten sposób – nigdy nie ma pewności, że operator po prostu zaniecha procesu rozbudowy/modernizacji stacji. Do tego dokładają się niemal nagminne w ostatnim czasie decyzje, związane z przesunięciami terminów realizacji modernizacji, co trafnie oddaje choćby lektura  
I jeszcze na koniec … naszym zdaniem, w tych okolicznościach, w których obecnie znajduje się grupa telekomunikacyjna Cyfrowego Polsatu / Polkomtela – jedynym rozwiązaniem, które może w sposób diametralny przyczynić się do zmiany wizerunku operatora na rynku, a przy tym nie ponosi za sobą horrendalnych wydatków i jest możliwe do szybkiej realizacji – jest realizacja zadań, jak niżej:
1) rozbudowa jak największej ilości stacji do czterech sektorów, z zastrzeżeniem wnikliwej analizy azymutów i tilt, co niemal w momencie spowoduje efekt polepszenia zasięgu sieci
2) ujednolicenie stacji do standardu GSM/UMTS900/UMTS2100/LTE1800, co spowoduje przewidywalność możliwości korzystania z usług po stronie klienta
3) definitywne rozstanie się ze stacjami dookólnymi i dwusektorowymi na rzecz stacji conajmniej trójsektorowych
4) rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, budującego zasięg sieci wzdłuż szlaków kolejowych, przy wykorzystaniu słupów sieci trakcyjnej i masztów GSM-R tak, jak to niejednokrotnie można spotkać za granicą
5) wprowadzenie powszechnej dostępności VoLTE oraz VoWiFi wraz z rozpoczęciem masowej sprzedaży w atrakcyjnych ofertach słuchawek, obsługujących te standardy. Wspomniane dwie technologie nie dość, że podniosą grupę marketingowo, to na dodatek – po realnym upowszechnieniu spowodują możliwość elastyczniejszego wykorzystania zasobów radiowych
– komentarz red. ]

źródło: Grupa Cyfrowy Polsat / komentarz własny