Polski Czerwony Krzyż ratuje życie z pomocą SMS-ów

SMS wspiera Polski Czerwony Krzyż. Polski Czerwony Krzyż to instytucja niezwykle ceniona i znana praktycznie wszystkim Polakom jako organizacja działająca na rzecz zbiórki krwi dla osób potrzebujących. PCK jest wspierany przez wielu rodaków, ale także przez Platformę SerwerSMS.pl, która udostępnia organizacji narzędzie do masowej wysyłki wiadomości SMS, MMS, VMS. Jednak PCK to nie tylko zbiórki krwi, ale także ratownictwo oraz działania poszukiwawcze osób zaginionych. Rafał   Szelenbaum, Zastępca   Szefa   Grupy   Ratownictwa   PCK   Warszawa, tak   komentuje   użyteczność wiadomości SMS i VMS w codziennej komunikacji i pracy Polskiego Czerwonego Krzyża:
– Grupa   Ratownictwa   PCK   Warszawa   składa   się   z   wolontariuszy,   którzy   na   co   dzień   studiują   lub pracują. Jednym   z   obszarów   naszej   działalności   jest wspomaganie działań   poszukiwawczych   osób zaginionych. Wezwania do poszukiwań przychodzą o różnych porach. W momencie nadejścia alarmu musimy w najkrótszym czasie powiadomić o tym wszystkich ratowników oraz zebrać odpowiedź o ich dostępności. Pomaga nam w tym Platforma SerwerSMS.pl. Korzystając z bardzo przyjaznego działu Help Desk oraz mnogości różnych opcji integracji, bez problemu udało się zintegrować naszą aplikację systemu alarmowania z SerwerSMS.pl. Obecnie kilkoma kliknięciami możemy uruchomić procedurę alarmową i za pomocą SMS-ów oraz powiadomienia głosowego przekazać ratownikom informacje o poszukiwaniach. W ciągu   kilku  minut  do  alarmującego  trafiają   odpowiedzi   o  dyspozycyjności   poszczególnych  osób   do działań. SMS   ma   zatem   wiele   zastosowań.   Najważniejszym   z   nich   jest   informowanie.   Informować   można   o   wielu rzeczach:   ekstra   promocjach,   dodatkowych   rabatach,   terminach   umówionych   wizyt   lekarskich   czy   też właśnie   potrzebie   pomocy.   Uniwersalność   rozwiązania,   a   także   jego   funkcjonalność,   pomaga   SMS-owi odnaleźć się  praktycznie w każdym środowisku. – Wiemy jak niezawodnym narzędziem jest SMS. Pozwala on na dotarcie do każdego użytkownika telefonu komórkowego niezależnie od rodzaju posiadanego urządzenia oraz bez względu na połączenie z siecią. Właśnie takiej niezawodności potrzebuje Polski Czerwony Krzyż. Przykład tej organizacji wyraźnie pokazuje, że w dobie internetu to jednak SMS daje gwarancję dotarcia do adresata. PCK ratując życie i zdrowie nie może pozwolić sobie na błędy czy też nieprawidłowe działanie. Wszystko musi być przeprowadzone w standardach najwyższej jakości. Cieszymy się, że taką jakość gwarantuje SerwerSMS.pl i że to właśnie my możemy współpracować z PCK Warszawa. To naprawdę wielka rzecz czuć, że dokładamy małą cegiełkę do ratowania   zdrowia   i   życia   ludzkiego – podsumowuje Edyta Godziek, Content Marketing Manager SerwerSMS.pl

źródło: SerwerSMS.pl