Pasmo 450 MHz ponownie dostępne

Prezes UKE 22 marca 2017 r. uchylił decyzję z 13 stycznia 2017 r. o dokonaniu na rzecz Orange Polska S.A. rezerwacji częstotliwości z zakresu 452,5125 – 457,0125 MHz oraz 462,5125 – 467,0125 MHz (pasmo 450 MHz) na kolejny okres. Orange ubiegała się o odnowienie rezerwacji w paśmie 450 MHz od marca ubiegłego roku. W styczniu 2017 r. Prezes UKE udzielił spółce rezerwacji na okres kolejnych 15 lat, ustalając opłatę za rezerwację na poziomie 115 463 920 zł. Orange odwołała się od tej decyzji, a następnie w lutym 2017 r. wycofała wniosek, wskutek czego koniecznym było uchylenie decyzji rezerwacyjnej i umorzenie postępowania. Uchylenie rezerwacji OPL w paśmie 450 MHz oznacza, że częstotliwości te stają się ponownie dostępne. Prezes UKE planuje je rozdysponować w trybie przetargu. Trwają prace nad dokumentacją przetargową, która wkrótce zostanie przekazana do konsultacji z rynkiem

źródło: UKE