Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie e-demokracji w UE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie e-demokracji w UE. 16 marca 2017 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą e-demokracji w Unii Europejskiej: potencjał i wyzwania (2016/2008(INI)). W dokumencie PE podkreśla potencjalne korzyści płynące z e-demokracji, którą definiuje się jako wsparcie i wzmocnienie demokracji tradycyjnej za pomocą ICT i która może uzupełniać i wzmacniać procesy demokratyczne przez dodanie elementów służących wzmocnieniu pozycji obywateli dzięki różnym działaniom online obejmującym między innymi administrację elektroniczną, e-rządzenie, e-debaty, e-uczestnictwo i e-głosowanie. Wyraża zadowolenie, że coraz więcej obywateli może uczestniczyć w procesach demokratycznych za pośrednictwem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych
Czytaj dalej …

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji