Telekomunikacja Cyfrowa – ostrzeżenie konsumenckie

Telekomunikacja Cyfrowa – ostrzeżenie konsumenckie.  UOKiK ostrzega: Telekomunikacja Cyfrowa Sp. z o.o. w Warszawie wprowadza konsumentów w błąd.
Przedstawiciele spółki twierdzą, że reprezentują dotychczasowego operatora. Nie informują, że niższy abonament obowiązuje tylko przez dwa miesiące.  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał ponad 200 skarg na działania Telekomunikacji Cyfrowej Sp. z o.o.  – spółki świadczącej usługi telefoniczne w sieci stacjonarnej. W związku z napływającymi sygnałami, prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Telekomunikacji Cyfrowej i zdecydował się ostrzec konsumentów, ponieważ praktyki spółki mogą powodować znaczne straty finansowe i niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów.
Prezes UOKiK ostrzega:
– Przedstawiciele Telekomunikacji Cyfrowej Sp. z o.o. podają się za dotychczasowego operatora konsumenta.
– Proponują obniżenie abonamentu za telefon, nie informują jednak o tym, że niższe stawki obowiązują jedynie przez dwa miesiące.
– Kurierzy informują konsumentów, że podpisanie dokumentów oznacza korzystną zmianę warunków umowy z dotychczasowym operatorem. Zabierają wszystkie podpisane dokumenty
Czytaj dalej …

źródło: UOKiK