List ministrów UE ws. Jednolitego Rynku Cyfrowego

List ministrów UE ws. Jednolitego Rynku Cyfrowego. Polska, wraz 14 państwami UE, w liście do Komisarza Andrusa Ansipa przedstawiła swoje stanowisko ws. przeglądu Strategii Jednolitego rynku Cyfrowego. W imieniu Ministra Cyfryzacji list podpisał sekretarz stanu w MC i Pełnomocnik Rządu ds. JRC Krzysztof Szubert. Z inicjatywą w tej sprawie wyszła Dania, do której dołączyło wiele krajów zarówno z tzw. nowej, jak i starej Unii. Poza Polską są to m.in. Belgia, Finlandia, Holandia, Wielka Brytania oraz Bułgaria, Czechy i Słowacja. List podkreśla rolę Jednolitego Rynku Cyfrowego w powiększaniu potencjału gospodarczego UE oraz potrzebę dalszego stałego zaangażowania w dokończenie jego budowy. Wskazuje także na pożądane kierunki działań w ramach przeglądu Strategii, która oficjalnie zostanie rozpoczęta publikacją komunikatu przez KE 10 maja. Zdaniem sygnatariuszy listu JRC powinien charakteryzować się otwartością na innowacje i nowe modele biznesowe, większą konkurencyjnością, działaniami na rzecz znoszenia barier rynkowych i tworzenia sprzyjającego środowiska dla nowych graczy
Czytaj dalej …

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji