Wezwanie do przekazania informacji w zakresie wolumenu ruchu oraz przychodów z realizacji usług w roamingu międzynarodowym

Wezwanie do przekazania informacji w zakresie wolumenu ruchu oraz przychodów z realizacji usług w roamingu międzynarodowym. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w oparciu o obowiązujące przepisy1, wzywa operatorów do przekazania informacji w zakresie wolumenu ruchu oraz przychodów z realizacji usług w roamingu międzynarodowym. Celem zebrania wymienionych informacji jest kontrola realizacji obowiązków, wynikających z przepisów Rozporządzenia WE nr 531/2012.
Wezwanie dotyczy następujących okresów:
– 1 października 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.;
– 1 stycznia 2017 r. – 31 marca 2017 r.;
Informacje należy przekazać z wykorzystaniem formularza „Final data specification”, dostępnego w załącznikach na dole strony, uwzględniając informacje zawarte w:
Czytaj dalej …

źródło: UKE