Nowe europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania

Nowe europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach, których celem jest wypracowanie stanowiska polskiego Rządu do Komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejskie Ramy Interoperacyjności – Strategia Wdrażania (COM(2017)134. W „Strategii jednolitego rynku cyfrowego dla Europy” z dnia 6 maja 2015 r. Komisja Europejska zapowiedziała zmianę i rozszerzenie istniejących europejskich ram interoperacyjności. Zdaniem Komisji Europejskiej, jeżeli żadne działania nie zostaną podjęte, państwa członkowskie UE, chcąc szybko sprostać obecnym wyzwaniom, mogą wybrać indywidualne i różniące się podejścia do interoperacyjności. W efekcie powstałyby niekompatybilne rozwiązania, które mogłyby zwiększać fragmentację cyfrową w całej UE i utrudniać urzeczywistnienie jednolitego rynku cyfrowego. Aby przeciwdziałać tej tendencji, Komisja Europejską przedstawia w niniejszym komunikacie nowe europejskie ramy interoperacyjności i strategię ich wdrażania. W nowych europejskich ramach interoperacyjności kładzie się większy nacisk na sposób, w jaki zasady i modele interoperacyjności należy stosować w praktyce, oraz uwzględnia się powstające potrzeby związane z polityką i technologią. Liczba zaleceń wzrosła z 25 do 47. Zalecenia mają bardziej konkretny charakter, co ma ułatwić ich wdrażanie. W większym stopniu skupiono się na zarządzaniu otwartością i informacjami, możliwości przenoszenia danych, zarządzaniu interoperacyjnością oraz zintegrowanym świadczeniu usług
Czytaj dalej …

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji