Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za I kwartał 2017 r.

Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za I kwartał 2017 r.
– Przychody Grupy Multimedia Polska w I kwartale 2017 r. wyniosły 172,9 mln zł, co oznacza nieznaczny spadek o 1,1% w porównaniu do I kwartału 2016 r.
– Skorygowana EBITDA wyniosła 88,2 mln zł, a marża EBITDA 51,0%.
– Zysk netto z działalności kontynuowanej w I kwartale 2017 r. wyniósł 7,0 mln zł.
– Liczba dostarczonych usług (RGU) na koniec marca 2017 r. wzrosła o 2,5% r/r do 1,70 mln.
– Na koniec marca 2017 r. z usług Grupy Multimedia Polska korzystało ponad 774,4 tys. klientów usług telekomunikacyjnych. Grupa MMP wyłączyła ze swoich statystyk operacyjno-finansowych działalność energetyczną jako przeznaczoną do zbycia, przez co zarówno wyniki finansowe, jak i dane operacyjne są nieporównywalne do publikowanych do III kwartału 2016 r. włącznie
Czytaj dalej …

źródło: Multimedia Polska