Wyniki PLAY za 1 kw. 2017 r.

Wyniki PLAY za 1 kw. 2017 r. – Komunikat prasowy. 22 maja 2017 r. –  PLAY osiągnął udział w rynku na poziomie 27,6% (wzrost o 2,1 pp. r/r), odnotowując dalszy wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA.
Najważniejsze dane finansowe za 1 kw. 2017 r.:
– Całkowita baza  klientów  wyniosła 14,3   mln   ( – 0,5%  r/r),  natomiast  udział  klientów abonamentowych zwiększył się do 60,5% z 50,9% na koniec  1 kw. 2016 r.
– Przychody operacyjne wyniosły 1 581 mln zł, co stanowi wzrost o 9,6% r/r
– Przychody od użytkowników zamknęły się kwotą 872 mln zł, co stanowi wzrost o 6,6% rok do roku
– Skorygowana EBITDA wyniosła 564 mln zł, wzrastając o 20,8% rok do roku
– Baza klientów kontraktowych zwiększyła się o 1 341 tys. netto, co stanowi wzrost o 10,9 %  w porównaniu do porównywalnego okresu zakończonego na koniec 1 kw. 2016 r.
– Dzięki dalszej rozbudowie sieci 4G LTE, na dzień 31 marca 2017 r. zasięg usługi 4G LTE wzrósł do 92,3% pokrycia populacji
W 1 kw. 2017 r. PLAY w dalszym ciągu zwiększał swoją bazę klientów kontraktowych, co doprowadziło do dalszego wzrostu przychodów oraz wyniku EBITDA. Udział klientów kontraktowych w całkowitej bazie
abonenckiej wzrósł do 60,5% w 1 kw. 2017 r. w porównaniu z 58,0% w 4 kw. 2016 r. oraz 50,9% w 1 kw. 2016 r.  W 1 kw. 2017 r. do wzrostu skorygowanego zysku EBITDA przyczynił się dalszy wzrost bazy klientów
kontraktowych, która na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy zakończonych w dniu 31 marca 2017 r. zwiększyła się o 1 341 tys. „W 1 kw. 2017 r. odczuliśmy efekty rejestracji kart prepaid. Mimo negatywnego wpływu na sektor,  zdobyliśmy udział w rynku na poziomie ok. 27,6% pod względem liczby abonentów. W marcu 2017 r.  grupa Play zrefinansowała swoje obligacje denominowane w euro, zastępując je długiem bankowym w złotówkach. Play Holding 2 S.a r.l. wraz z P4 Sp. z o.o. zaciągnęły kredyt w wysokości 6 443 mln zł. Operacja refinansowania pozwoliła  nam  na  obniżenie  naszego  kosztu  długu,  zmniejszenie  ryzyka walutowego oraz odroczenie zapadalności długu do 2022/2023 r.  Ponadto,  w  marcu 2017 r. spółka Impera Holding S.A. (wcześniej prowadząca działalność pod nazwą Play Topco S.A.) wykupiła obligacje
o wartości 415 mln euro oraz dokonała emisji obligacji Senior PIK Toggle Notes o wartości 500 mln euro. Jeżeli  chodzi  o  działalność  biznesową,  odnotowaliśmy  dalszy  wzrost  na  poziomie  kluczowych
wskaźników finansowych.” Jørgen Bang – Jensen, prezes PLAY
Czytaj dalej …

źródło: Play