144 projekty ocenione w II konkursie 1.1 POPC

144 projekty ocenione w II konkursie 1.1 POPC. Urząd Komunikacji Elektronicznej dokonał oceny merytorycznej 144 projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach II konkursu dla działania 1.1 POPC. W jego wyniku dostęp do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s uzyska 1 349 620 gospodarstw domowych i 10 347 placówek edukacyjnych. Tempo oceny wniosków było bardzo szybkie i zamknęło się, podobnie jak w ubiegłorocznym konkursie POPC, w terminie 43 dni roboczych. Prace nad oceną merytoryczną II stopnia dla przedstawionych projektów rozpoczęły się 14 marca i zakończyły 17 maja br. Każdy projekt był oceniany przez trzech ekspertów pod względem spełniania wymogów technicznych i ekonomicznych. W ramach oceny UKE przeprowadził tzw. trasowanie (wyznaczanie modelowego przebiegu sieci wraz z oszacowaniem kosztów) dla wszystkich punktów adresowych, zadeklarowanych przez wnioskodawców. Urząd zweryfikował także ewentualne powielanie sieci. Trasowanie objęło 3 062 665 gospodarstw domowych i 24 720 placówek oświatowych. Oznacza to, że każdy ze 144 projektów był wnikliwie analizowany pod kątem realnych możliwości zaprojektowania sieci w deklarowanym kształcie. W trakcie procesu oceny UKE na bieżąco udzielał odpowiedzi na temat wyznaczonych obszarów interwencji.  Urząd przygotowywał także materiały analityczne i kartograficzne związane z POPC. Polecamy opracowane przez UKE „Szczegółowe mapy obszarów, na które przyznano dofinansowanie”. Materiał dostępny tutaj

źródło: UKE