Konsolidacje projektu decyzji oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s

Konsolidacje projektu decyzji oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s. Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca zatwierdzenie projektu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włącznie. Prezes UKE w dniach 24 kwietnia – 24 maja 2017 r. przeprowadził postępowanie konsolidacyjne projektu decyzji zatwierdzającej projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włącznie, w związku z obowiązkami regulacyjnymi nałożonymi na Orange Polska S.A. (OPL). Projekt decyzji podlegał konsultacjom krajowym w dniach 24 stycznia 2017 r. – 23 lutego 2017 r. W ramach przeprowadzonego postępowania konsolidacyjnego Komisja Europejska 23 maja 2017 r. wydała decyzję, w której nie zgłosiła uwag, akceptując w całości zaproponowany przez Prezesa UKE projekt decyzji
Treść decyzji KE tutaj

źródło: UKE