Nowe wykazy wydanych pozwoleń radiowych

W serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane wykazy, wydanych pozwoleń radiowych dysponentom częstotliwości. Pośród nich znalazły się te, wydane operatorom sieci komórkowych dla stacji bazowych GSM/DCS/UMTS/LTE oraz CDMA. Z bieżącymi danymi można zapoznać się tutaj

źródło: UKE