Bezpłatny dostęp do raportów ITU dla państw członkowskich

Bezpłatny dostęp do raportów ITU dla państw członkowskich. Choć państwa członkowskie ITU przesyłają do Związku dane na temat swoich rynków, musiały dotąd płacić za dostęp do raportów i statystyk ITU. Teraz będą mogły korzystać z nich bezpłatnie dzięki opracowanemu przez UKE we współpracy z MC wnioskowi Polski na posiedzeniu Rady Związku (15-25.05.2017).
Co państwa członkowskie przekazują do ITU ?
Państwa zrzeszone w ITU co roku składają do związku informację na temat stanu swoich rynków telekomunikacyjnych. Dane obejmują m.in. liczbę abonentów telefonii stacjonarnej i mobilnej, stan pokrycia siecią mobilną (oraz 3G i LTE), przepustowość łączy Internetu stacjonarnego. Państwa informują też ITU o przychodach z rynku telekomunikacyjnego, inwestycjach w rynek i poziomie zatrudnienia w sektorze. Na podstawie tych informacji ITU opracowuje szereg raportów, statystyk i baz danych. Choć po zmianie polityki dostępu do informacji z wieloma publikacjami można było zapoznać się bezpłatnie, dostęp do kluczowych opracowań – ITU-D’s Indicators Database, Yearbook of Statistics, Trends in Telecommunications, SMS4DC software – wymagał uiszczenia wysokich opłat.
Wolny dostęp do współtworzonej informacji
Czytaj dalej …

źródło: UKE