Orange Polska włącza się w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Orange Polska włącza się w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Orange Polska zobowiązał się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju (tzw. SDGs, ang. Sustainable Development Goals), wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ich zadaniem jest walka z wyzwaniami współczesnego świata m.in. ubóstwem, nierównościami, zmianami klimatycznymi oraz dążenie do równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Orange jest jedną z 48 firm i jedynym telekomem, który  w Polsce dołączyły do partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Deklarację podpisano podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju konferencji „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich”. Firma zobowiązała się do szczególnego wsparcia realizacji 2 z 17 celów wyznaczonych przez ONZ:
– Budowa stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspieranie innowacyjności;
– Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie.
Zobowiązanie firmy dotyczy przede wszystkim inwestycji w wydajną, nowoczesną infrastrukturę oraz edukację cyfrową dzieci i młodzieży
Czytaj dalej …

źródło: Orange