Szanowni Klienci Play

Operator sieci “X” Polska informuje, że w związku z niekorzystnymi zmianami świadczonych usług przez Play, polegającymi na degradacji jakości świadczonych usług transmisji danych na bazie roamingu krajowego – istnieje możliwość zmiany operatora i zachowania najwyższych parametrów transmisji danych, w podobnych do konkurenta cenach. Ponadto, operator przejmujący gwarantuje pokrycie potencjalnych kar umownych, o ile okaże się, że zapłata takich kar będzie konieczna. Gwarantujemy przejęcie każdego klienta, któremu do końca trwania umowy w Play pozostało 6 miesięcy lub mniej

Oczywiście, treść komunikatu jest naszego autorstwa, niemniej – w kraju normalnie funkcjonującej konkurencji takie zachowanie konkurenta byłoby jak najbardziej widoczne. Z dużym prawdopodobieństwem można takiego zachowania spodziewać się na rynku brytyjskim, czy amerykańskim, gdzie sposób na pozyskiwanie klienta od nie do końca lojalnie postępującego konkurenta – jest doskonałą okazją do marketingowego zaistnienia. Na polskim rynku sytuacja jest bardziej hipotetyczna, niż realna. Podobnie, jak ostra, a nade wszystko SZYBKA interwencja odpowiednich organów, odpowiedzialnych za rynek, jego zdrowe zasady, w tym rynek telekomunikacyjny, czyli: UOKiK, UKE, z Ministerstwem Cyfryzacji włącznie. Czy tak się stanie ? Zobaczymy ! Faktem jest, że zachowanie Play nie licuje z dobrymi zwyczajami rynku, a brak wcześniejszego, w stronę klientów sieci komunikatu, przy dogłębnej analizie faktów – można śmiało potraktować jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

źródło: informacja własna