Informacje o ruchu i przychodach operatorów świadczących usługę roamingu międzynarodowego

Informacje o ruchu i przychodach operatorów świadczących usługę roamingu międzynarodowego. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wzywa operatorów do przekazania informacji dotyczących wolumenu ruchu, przychodów oraz innych danych zawartych w kwestionariuszu
Czytaj dalej …

źródło: UKE