Warsztaty pt. Dostęp hurtowy do Sieci POPC

Warsztaty pt. Dostęp hurtowy do Sieci POPC. Od 16 marca do 31 sierpnia 2017 r. trwają konsultacje projektów dokumentów określających ramowe warunki dostępu hurtowego do Sieci POPC. Zapewnienie hurtowego dostępu do Sieci POPC umożliwi rozwój skutecznej konkurencji na rynku nowoczesnych usług telekomunikacyjnych. Sieci zostaną wybudowane według specyfikacji technicznej, określonej w warunkach przyznania dofinansowania, natomiast warunki dostępu hurtowego do tych sieci będą weryfikowane przez Prezesa UKE. W toku konsultacji odbywają się warsztaty z udziałem najbardziej zainteresowanych podmiotów (beneficjentów POPC oraz izb telekomunikacyjnych). Pierwszy z tych warsztatów odbył się 14 czerwca 2017 r. w siedzibie UKE.
Podczas spotkania uczestnicy warsztatów dyskutowali nad
– charakterem i zakresem usług świadczonych w Sieciach POPC
– zastosowaniem modelowych procesów współpracy międzyoperatorskiej w praktyce
– kwestiami technicznymi dot. awarii i sprawowania nadzoru
– metodologią ustalania opłat za usługi dostępu hurtowego
Czytaj dalej …

źródło: UKE