UKE: zaktualizowana baza wydanych pozwoleń radiowych

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane dane, związane z wydanymi dysponentom częstotliwości – pozwoleń radiowych. Pośród nich znalazły się również te, wydane operatorom sieci komórkowych dla stacji bazowych GSM / DCS / UMTS / LTE i CDMA. Arkusze z bieżącymi danymi dostępne tutaj

źródło: UKE