Rada Europejska popiera ambitne podejście do kwestii cyfrowych

Rada Europejska popiera ambitne podejście do kwestii cyfrowych. Ambitna wizja cyfrowa dla Europy, jej społeczeństw i gospodarki – to potrzeba, którą wskazali szefowie państw i rządów w przyjętych konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej (22-23 czerwca 2017 r.). W tym kontekście podkreślono konieczność całościowego podejścia do cyfryzacji, które wiąże się z wymogiem “wdrożenia wszystkich elementów strategii jednolitego rynku cyfrowego”
Czytaj dalej …

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji