Co z siecią Polkomtela w Jeleniej Górze i … nie tylko ?

Swego czasu, przez operatorski portal plusforum.pl przetoczyła się dyskusja pomiędzy klientami sieci, a konsultantem, próbująca docelowo odpowiedzieć na pytanie, czy jeleniogórska stacja BT-33217 jest rzeczywiście przeciążona i co realnie pokrywa swoim sygnałem ? Wreszcie, czy rzeczywiście pokrycie ze stacji sięga długich kilometrów, a to z dwóch powodów: po pierwsze – wymieszanych technologii i skutków wybierania przez terminal technologii uprzywilejowanej, po drugie – dlatego, że na największym, jeleniogórskim osiedlu, liczącym około 30 tysięcy mieszkańców, którzy w zdecydowanej większości zamieszkują 10-piętrowe bloki – operator posiada realnie … sic !!! jedną stację bazową !!! Poniżej prezentujemy testy transmisji danych ze wspomnianej stacji, BT-33217, w poszczególnych pasmach, na których transmisja danych jest realna do zrealizowania. Test przeprowadzono na zewnątrz, tuż pod stacją
1. UMTS900:
plus_bt33217_umts900_20170609_181626

2. UMTS2100:
plus_bt33217_umts2100_20170609_181837

3. LTE800:
plus_bt33217_lte800_20170609_182022

4. LTE1800:
plus_bt33217_lte1800_20170609_182235

Operator planuje dołożenie do stacji BT-33217 również LTE2600. Pozostaje jednak pytanie, dokąd zmierza taki model ? Po implementacji LTE2600 wspomniane osiedle nie będzie lepiej pokryte, a zmieni się jedynie sytuacja wydajnościowa ( i to pewnie nie na długo ) najbliższego sąsiedztwa stacji. I tylko tyle. Reasumując, choć LTE2600 w BT-33217 jest wskazane, to sprawą nie cierpiącą zwłoki są inwestycje w kolejne stacje oraz … ujednolicenie technologii na stacjach, bo z tym w Jeleniej Górze jest bardzo źle. Bez tych kroków mowa o racjonalnym zachowaniu operatora i zmierzaniu przez niego do zagwarantowania świadczenia usług swoim klientom na właściwym poziomie – będzie fikcją

Grupa Polkomtela uruchomiła dotychczas w Jeleniej Górze ledwie 24 stacje. Warto dodać, że miasto jest w zakresie obszarowej rozległości – drugim po Wrocławiu. Coś to powinno sugerować. Jak jest ? – widzą klienci. Na domiar złego, operator tak wymieszał technologie na sąsiadujących stacjach, że trudno doszukać się zarówno logiki, jak i tego, aby starano się zachować ducha stabilności sieci, a już tym bardziej wydajności radiowej.

Poniżej zestawienie stacji, wraz z pracującymi technologiami:
1. ul. Wrocławska 76, wieża kościoła, BT-34513. Brakuje czwartego, północnego sektora, który zagwarantowałby pokrycie miejscowości Komarno i po części Pogórza Kaczawskiego. W miejscowości Komarno, wewnątrz budynków, bez anteny zewnętrznej – sygnału Plusa praktycznie nie ma. A co dopiero, jeśli idzie o jakość transmisji danych ? Zaimplementowane technologie: GSM / UMTS900 / LTE800
2. Al. Jana Pawła II 48, rurowy maszt własny. Tu również brakuje czwartego sektora, który wspomógłby możliwość pokrycia sygnałem blokowiska na północ od stacji i łącznika z gminnym Jeżowem Sudeckim. Technologie: GSM / UMTS900 / UMTS2100 / LTE1800. BT-30668
3. ul. Różyckiego 14, dach bloku 10-piętrowego. Zaimplementowano: GSM / UMTS900 / UMTS2100 / LTE800 / LTE1800. Technologie LTE800 i LTE1800 pracują na czterech sektorach i stacja w tym zakresie jest zdublowana radiowo ( dwie stacje w stacji ). Pozostałe pasma, to trzy sektory. Planowane LTE2600. Stacja BT-33217
4. ul. W. Pola 8, minimaszt na drukarni “Art-Service”. Technologie: UMTS2100 / LTE800
5. ul. W. Pola 31, maszt własny na terenie Fabryki Leków “Jelfa”. Względem sąsiedztwa stacji i przemysłowych, wysokich budynków wokół – maszt już na starcie był za niski. Zaimplementowane technologie na stacji: GSM / UMTS900 / UMTS2100 / LTE800 / LTE1800. Stacja BT-34561
6.  Pl. Kościelny 1, wieża kościoła, BT-33522. Technologie na stacji: GSM900 / UMTS2100 / LTE1800. W stacji brakuje czwartego, zachodniego sektora, zaś sektor północny powinien być alokowany wyżej ze względu na wysokie obiekty w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła na tym azymucie
7. ul. 1-go Maja 27, dach domu towarowego. Stacja wiele razy przebudowywana, a i tak pracuje nieefektywnie względem tego, gdzie pracuje i tego, co powinna pokrywać. Brakuje sektora na południowy-wschód. Technologie: GSM / UMTS2100 / LT1800. W LTE1800 pracują cztery sektory. Stacja BT-34515
8. ul. Pocztowa 8/9. Dach budynku Poczty Głównej. Stacja dookólna GSM only, w momencie, kiedy na azymucie południowym oraz wschodnim, wewnątrz budynków są w sąsiedztwie ogromne problemy z dostępem do sieci nawet w GSM. Modernizacja stacji jest dotąd wiele razy przekładana. Liczymy, że doczeka się wydajnych, conajmniej trzech sektorów, z roztropnie zaplanowanymi sektorami w kierunku ulic: Nowowiejskiej, Armii Krajowej oraz dworca PKP Jelenia Góra Główna. Stacja BT-33262
9. ul. Sobieskiego 53, po modernizacji trzy sektory, z czego operator “zapomniał” o konieczności pokrycia w azymucie południowym zarówno biegu drogi krajowej nr 3, jak i biegu międzynarodowej linii kolejowej przez Szklarską Porębę, do czeskiego Liberca. Zaimplementowane technologie: GSM / UMTS900 / LTE800. Ponieważ każda ze stacji w bezpośrednim sąsiedztwie posiada LTE1800 aż prosi się o zaimplementowanie tej technologii. Stacja BT-33473
10. ul. Wzgórze Kościuszki 6, maszt LOK. Dwa sektory GSM / UMTS2100 / LTE1800. Stacja BT-33173. Ponieważ operator nie posiada stacji w bezpośrednim sąsiedztwie na południe, a planowana od lat w ramach wymiany z Orange stacja przy ul. Wyczółkowskiego 59 na bloku nie została dotąd wybudowana, żeby połatać choć część dziur, na wzór Play aż prosi się o trzeci sektor
11. ul. Podwale 25, mikrokomórka w Galerii Handlowej “Nowy Rynek”, wewnątrz Salonu Firmowego. Technologie: UMTS2100 / LTE1800
12. ul. Sudecka 42, infrastruktura T-Mobile, w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu Mercure. Trzy anteny, w oparciu o dwusektorowy split antenowy … GSM / DCS ! Operator nie widzi konieczności jej rozbudowy z technologicznego dziwoląga, mimo tego, że w tym samym miejscu współwłaściciele Networks! posiadają stację trójsektorową, z kompletem pasm. Jak zaznaczyliśmy, nie ma znaczenia ani sąsiedztwo hotelu “Mercure” ani sąsiedztwo biegu drogi wojewódzkiej nr 367 do Karpacza, obłożonej całodobowym ruchem niemal tak, jak to się odbywa przy drodze ekspresowej. Stacja BT-34517
13. ul. Sudecka 79, dach posterunku GOPR. Stacja w ostatnim czasie rozbudowana w najprostszy z możliwych sposobów do UMTS900. Technologie: GSM / UMTS900, trzy sektory. Sugerowany sektor północny, którego dziś brakuje, mimo zabudowań jednorodzinnych w sąsiedztwie i nieco dalej Hotelu “Mercure”. BT-34562
14. ul. Mickiewicza 120, maszt własny, BT-34512. Technologie: GSM / UMTS900 / UMTS2100 / LTE800. Sektor w kierunku turystycznego Staniszowa powinien być mechanicznie uptiltowany
15. ul. Karola Miarki 42, maszt Orange. Technologie: UMTS900 / LTE1800 ( zdublowana stacja w paśmie LTE1800 )
16. ul. Wolności 179, maszt własny, doskonała lokalizacja, ale nieprzemyślana konfiguracja i brak czterech sektorów. Obecne pasma: GSM / UMTS900 / UMTS2100 / LTE800. Sektor w kierunku turystycznego Staniszowa powinien być mechanicznie uptiltowany. Stacja BT-30582
17. ul. Cervi 14, zdrojowa dzielnica Cieplice, dach Sanatorium MSW “Agat”. Stacja w ostatnim czasie, po długim zwlekaniu rozbudowana w najprostszy z możliwych sposobów z GSM only do modelu UMTS900 / UMTS900. Co istotne: mimo sąsiedztwa Parku Zdrojowego i domów zdrojowych – w stacji nie ma żadnej technologii LTE, a nawet wydajnego UMTS2100. BT-33237
18. Pl. Piastowski 18, wieża kościoła ewangelickiego. W stacji brakuje czwartego sektora. Technologie: GSM / UMTS900 / UMTS2100 / LTE800 / LTE1800
19. ul. Chałubińskiego, wieża zamku “Chojnik”. W stacji od początku jej powstania brakuje czwartego sektora, gwarantującego pokrycie biegu drogi łączącej dzielnice: Cieplice oraz Sobieszów. Technologie: GSM / UMTS900. Stacja BT-33739
20. ul. Romera, maszt Orange. Turystyczna dzielnica Sobieszów. W stacji brakuje czwartego sektora. Technologie: UMTS900 i zdublowana radiowo stacja LTE1800
21. ul. Narciarska 6, rurowy maszt własny. Mimo tego, że operator czekał na uruchomienie stacji około 10 lat, ponieważ proces inwestycyjny był opóźniany protestami, to po uruchomieniu stacji pracuje ona ledwie z GSM / UMTS900 i LTE800, choć to jedyna stacja w całej dzielnicy, z topograficznego punktu widzenia – nie mająca znikąd wsparcia radiowego, aby zagwarantować klientom dostęp do usług. Stacja BT-33742
22. ul. Cieplicka 83, dach niskiego biurowca. Technologie: UMTS900 / LTE800 / LTE1800. Ze względu na mizerne pokrycie – sugerowany czwarty sektor na azymut ulicy Sobieszowskiej. BT-34558
23. ul. Groszowa 7, dach kamienicy. Stacja BT-34526. Technologie: DCS / UMTS2100 / LTE1800
24. Żeromskiego 2, dach hospicjum “Caritas”. Technologie: GSM / UMTS2100 / LTE1800. Stacja od początku bardzo nieefektywnie pracująca ze względu na za niskie posadowienie anten względem zabudowy w sąsiedztwie. Powinna być od dawna przebudowana na bazie podwyższenia anten przy użyciu wsporników bądź minimasztów. Dodatkowo, ze względu na braki nawet sygnału GSM na północ od stacji, wzdłuż ul. Wolności – aż prosi się w niej o czwarty sektor. Stacja BT-34555

Warto podkreślić, że stworzenie monolitu radiowego i doposażenie wszystkich stacji do kompletu pasm oraz wdrożenie sugerowanych przez nas sugestii – mimo braków w ilości stacji w mieście – poprawiłoby jakościowo sytuację sieci w grupie Polkomtela w sposób diametralny. Dziś, niestety panuje chaos radiowy, a terminal, przez brak monolitu radiowego na stacjach – wielokrotnie ma problemy z prawidłową realizacją handover – głównie wewnątrz budynków

źródło: informacja własna