Zatwierdzenie Oferty HQA

Zatwierdzenie Oferty HQA. Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. (OPL), 23 czerwca 2017 r. wydał decyzję zatwierdzającą projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włącznie. Zatwierdzona oferta ma przeciwdziałać problemom rynkowym stwierdzonym w decyzji Prezesa UKE z 16 września 2015 r. nr DART.SMP.6040.1.2015.51, w zakresie m.in.:
Czytaj dalej …

źródło: UKE