Lidia Stępińska-Ustasiak nowym radcą Prezesa UKE

Lidia Stępińska-Ustasiak nowym radcą Prezesa UKE. Lidia Stępińska-Ustasiak, nowy radca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, objęła kierownictwo Wydziału Polityki Społecznej i Korporacyjnej w Biurze Dyrektora Generalnego UKE. Lidia Stępińska-Ustasiak przyszła do UKE z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim (ICM), gdzie odpowiadała za komunikację, rozwój działalności szkoleniowej i  innych form edukacji, a także za badania w ramach inicjatywy Platforma Otwartej Nauki oraz jej promocją. Zajmowała się też  budowaniem relacji z interesariuszami w polskim i europejskim systemie nauki (m. in. z MNiSW, Komisją Europejską, OECD i Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich). W latach 2008-2013 była kierownikiem ds. komunikacji  korporacyjnej w UPC Polska, pełniąc jednocześnie funkcję rzecznika prasowego spółki. Wcześniej odpowiadała za komunikację i PR w Orange (2003-2007) i Amice Wronki (2002-2003). Lidia Stępińska-Ustasiak działa aktywnie w Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). Jest też współautorką raportów Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza i Otwarty dostęp w instytucjach naukowych. W pracy naukowej specjalizuje się w temacie przepływów wiedzy eksperckiej między nauką, biznesem oraz administracją publiczną. Zagadnienia te były przedmiotem jej rozprawy doktorskiej, którą obroniła w 2017 r. uzyskując tytuł doktora nauk społecznych w Instytucie Studiów Społecznych UW. Jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej

źródło: UKE