Właściciel Play podejmuje kroki do debiutu na giełdzie

Właściciel Play zaprezentował ofertę publiczną przed debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych. Od dziś, do 13 lipca spróbuje zbudować Księgę Popytu pośród inwestorów instytucjonalnych, jeśli takowi się znajdą, następne kroki, to kolejne etapy przeddebiutowe na giełdzie. Pierwsze notowanie giełdowe zaplanowane jest na 27 lipca. Zakładając ostatnie “przypadki”, dewastujące wizerunek Play – zainteresowanie zakupem akcji podmiotu może nie być aż tak wielkie, ponieważ obserwując dotychczasowe, wizerunkowe zachowania operatora – rokowania na dalszy, rozsądny rozwój, bez podparcia się roamingiem krajowym i bez ogromnego wkładu w jakość obsługi klienta oraz warstwę techniczną – są nikłe. Tym bardziej, że generalnie podmioty telekomunikacyjne nie są dziś finansową atrakcją na rynku
Więcej informacji o etapach przed wejściem operator na giełdę tutaj

źródło: Play / wł