Staże dla absolwentów w Urzędzie BEREC

Staże dla absolwentów w Urzędzie BEREC. Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) z siedzibą w Rydze uruchomił program stażowy 2017. Program jest skierowany do młodych absolwentów uczelni wyższych.  Mogą oni dzięki niemu zapoznać się z pracą instytucji UE i zyskać pierwsze doświadczenie zawodowe.
Kandydaci mogą aplikować na pięć następujących profili:
– obszar zasobów ludzkich (HR);
– obszar technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
– obszar zarządzania dokumentami;
– obszar administracyjny;
– obszar operacyjny (wsparcie BEREC).
Kandydaci muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy online oraz przesłać list motywacyjny przedstawiający powody aplikowania oraz CV sporządzone zgodnie z formatem Europass CV. Okres stażu wynosi sześć miesięcy i może zostać jednorazowo przedłużony (w sumie maksymalnie 12 miesięcy). Stażyści otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 944,59 EUR. Orientacyjna data rozpoczęcia stażu to 1 października 2017 r. Termin zgłoszeń upływa 7 lipca 2017 r. o godzinie 11:00 czasu polskiego. Więcej informacji na temat warunków programu można uzyskać na stronie BEREC.
Zachęcamy do aplikowania na staże w BEREC!