UKE: Zobowiązanie do zmiany Oferty SOR przez Orange

Zobowiązanie do zmiany Oferty SOR. Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Novum S.A., 26 czerwca 2017 r. wydał decyzję zobowiązującą Orange Polska S.A. (OPL) do zmiany Oferty SOR poprzez zmianę wysokości opłaty abonamentowej za Usługę WLR POTS. Prezes UKE uwzględniając stanowisko Novum S.A oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji prezentowane w toku postępowania, uznał, że obecna w Ofercie SOR opłata za Usługę WLR POTS nie spełnia wymogu zapewnienia konkurencyjności na rynku stacjonarnych usług głosowych. Tym samym Prezes UKE zobowiązał OPL do zmiany Oferty SOR w zakresie modyfikacji wysokości opłaty za Usługę WLR. Zdaniem Prezesa UKE, opłata hurtowa za usługę WLR ma zapewnić konkurencyjność tej usługi,  umożliwić operatorom alternatywnym kreowanie konkurencyjnych usług telekomunikacyjnych, co niewątpliwie przełoży się na korzyści dla użytkowników końcowych. W celu zapewnienia efektywnej współpracy międzyoperatorskiej, a tym samym wspierania rozwoju skutecznej konkurencji na rynku stacjonarnych usług głosowych, decyzji z 26 czerwca 2017 r. Prezes UKE nadał rygor natychmiastowej wykonalności
Decyzja Prezesa UKE

źródło: UKE