Dwie nowe stacje grupy Networks! w Częstochowie i … Play

Jak donosi nasz Informator, podmioty grupy Networks! ( Orange i T-Mobile ) wzbogaciły się w Częstochowie o dwie, nowe stacje bazowe. Lokalizacje:
1. północna część miasta, maszt Play, ul. Sojczyńskiego-Warszyca, stacja dwusektorowa
2. Wola Hankowska ( sąsiedztwo Częstochowy ), maszt T-Mobile, stacja trójsektorowa
Obie stacje nie pracują jednak najlepiej pokryciowo i warto je zoptymalizować

W Woli Hankowskiej na uruchomienie, na własnym maszcie oczekuje również stacja Play

źródło: informacja własna