Więcej klientów wybiera T‑Mobile

Więcej klientów wybiera T‑Mobile. Wyniki przenoszalności numerów komórkowych w drugim kwartale pokazują wzrost zainteresowania klientów ofertą T‑Mobile. W tym czasie ponad dwa razy więcej numerów zostało przeniesionych do sieci T‑Mobile od innych operatorów w porównaniu do 2016 roku. Warto podkreślić, że równocześnie zmniejszyła się liczba klientów odchodzących. Dzięki temu T‑Mobile uzyskał po raz pierwszy od lat neutralny bilans przenoszalności numerów. Opublikowane przez UKE dane dotyczące przenoszalności numerów komórkowych w Polsce w drugim kwartale pokazują, że sieć T‑Mobile sukcesywnie poprawia swoją pozycję na rynku. Liczba klientów decydujących się na przeniesienie numeru do T‑Mobile w tym okresie zwiększyła się dwukrotnie w porównaniu do drugiego kwartału 2016 roku. Udział w przenoszalności numerów komórkowych T‑Mobile Polska jako biorcy numerów wzrósł w ciągu roku o 7,7 punktu procentowego, a jako dawcy numerów zmniejszył się o 8,3 p.p.
Czytaj dalej …

[ przy okazji “przypomnieniowej” prezentacji T-Mobile warto dodać, że od lat w znaczący sposób klientów traci Plus. Od momentu przejęcia Polkomtela przez właściciela Cyfrowego Polsatu Plusowi ubyła niemal połowa klientów. Jak wskazuje ostatni raport UKE – tendencja nie maleje. Sporą winą za istniejący stan rzeczy ponosi jakość sieci, w tym brak monolitu radiowego na stacjach oraz coraz większe braki w ilości stacji, co przekłada się na jakość pokrycia sygnałem. Jak sytuacja wygląda po stronie klientów można zobaczyć, na wiele razy przytaczanym przez nas firmowym portalu operatora: plusforum.pl. Reasumując, chyba mimo wszystko – czas na przebudzenie z letargu – dop. red. ]

źródło: T-Mobile