Warsztaty współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych z przedsiębiorcami elektroenergetycznymi

Warsztaty współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych z przedsiębiorcami elektroenergetycznymi. 10 lipca odbyły się w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pierwsze warsztaty dedykowane współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych z przedsiębiorcami elektroenergetycznymi. Warsztaty zostały zorganizowane przez UKE i URE. Tematem przewodnim była kwestia dostępu do słupów elektroenergetycznych w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej. Warsztaty zostały zorganizowane w celu rozwiązania bieżących potrzeb środowiska telekomunikacyjnego. Właśnie teraz beneficjenci II konkursu POPC zawierają umowy na dofinansowanie. Warunki dostępu do infrastruktury energetycznej będą mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia lokalnych inwestycji w sieć szerokopasmową. Dlatego Prezes UKE wspiera przedsiębiorców telekomunikacyjnych w rozmowach z rynkiem energetycznym. Organizacja warsztatów zbiega się z wyzwaniami jakie stoją przed polskim rynkiem telekomunikacyjnym, dotyczącymi budowy szybkich sieci szerokopasmowych. Przykładem takich działań są inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jednym z założeń programu jest podłączenie ponad 10 tys. jednostek oświatowych oraz ponad 1,3 mln gospodarstw domowych. Podjęte przez uczestników programu POPC zobowiązania opierają się na wykorzystaniu istniejącej infrastruktury technicznej, w tym słupów elektroenergetycznych

[ wypadałoby rzec: “wreszcie” ! Mając na względzie łatwiejszą i tańszą drogę do budowania zasięgu sieci komórkowych, o możliwości wykorzystania słupów sieci energetycznych oraz sieci trakcyjnej PKP pisaliśmy już kilka lat temu. Takie rozwiązanie sprawdza się doskonale w wielu krajach, w tym w Europie. Żywimy nadzieję, że oprócz wykorzystania słupów energetycznych dla zbudowania sieci szerokopasmowych, będzie możliwość wykorzystania ich także jako infrastrukturę budowlaną dla instalacji antenowych stacji bazowych sieci komórkowych. Przy okazji odsyłamy do naszego wcześniejszego materiału na temat zasięgu sieci – dop. red. ]

źródło: UKE