Sygnał sieci od Kłodzka po granicę Państwa w Tłumaczowie

Prezentujemy jakość sygnału oraz parametryzacji handover pomiędzy komórkami na drogowej trasie od Kłodzka po granicę Państwa z Republiką Czeską w Tłumaczowie. Operatorom zadajemy pytania, jak mogłaby wyglądać jakość pokrycia, gdyby:
1. podmioty z grupy technologicznej Networks! skorzystały z lokalizacji stacji Polkomtela na wieży kościoła w miejscowości Piszkowice i wybudowały tam swoją stację ?
2. podmioty z grupy technologicznej Networks! wykorzystały na nowo wyłączoną stację T-Mobile na strunobetonowym maszcie w miejscowości przygranicznej Tłumaczów ? W pełni wyposażona stacja, tuż przy granicy stoi i niszczeje, zamiast wesprzeć deficyt sygnału sieci przy dojeździe do granicy od strony Ścinawki !
3. Polkomtel skorzystał z lokalizacji Orange w miejscowości Święcko i na maszcie Orange uruchomił czterosektorową stację, wyposażoną w komplet pasm
4. Polkomtel rozszerzył wreszcie swoją stację na maszcie Orange w Ścinawce Górnej do 3G i 4G, przy okazji rozbudowując ją o pożądane cztery sektory
5. Polkomtel poprawił wreszcie efektywność stacji na maszcie “Emitela” w gminnym Radkowie, rozszerzając ją przy okazji do czterech sektorów. Dziś stacja rozsiewa sygnał losowo i tam, gdzie jej sygnał jest oczekiwany jest bardzo mało wydajna

6. Polkomtel zabrał się wreszcie do doposażenia stacji do kompletu sektorów i pasm w Kotlinie Kłodzkiej tak, aby spora ich ilość nie pracowała wyłącznie na dwóch sektorach ( np.: Nowa Ruda, ul. Węglowa 26, Bartnica, Ludwikowice Kłodzkie, Rzeczka, ale nie tylko ). Ponadto, uporządkował losowość występowania technologii sieciowych na stacjach. Przez to, co się dzieje trudno mówić zarówno o efektywności pracy wspomnianych stacji, jak i samym pokryciu obszarów wokół. Dla przykładu, w Nowej Rudzie, zarówno przez deficyt stacji, jak i pomieszane technologie i braki w ilości sektorów choćby w stacji przy ul. Węglowa Wola 26 dzieje się tak, że prędkości download w LTE w tym mieście oscylują na zewnątrz budynków w szczycie nawet w granicach 1 Mbps !!! Wstyd, to w tych okolicznościach bardzo delikatne słowo. Pomijamy już to, że dwie stacje w Nowej Rudzie, tj.: przy ul. Węglowa Wola 26 oraz stacja na maszcie “Emitela” – pokrywają przysłowiowe “pół świata”, ponieważ obszary w sąsiedztwie są pokrywane sygnałem stacji w sąsiedztwie nie upriorytetyzowanym pasmem UMTS900 lub … GSM only, więc siłą rzeczy stacje z uprzywilejowanym LTE w Nowej Rudzie “łatają”, co się da !!! Przekładając to później na efektywność obu stacji w Nowej Rudzie i sytuację w mieście – nie dziwi fakt, że przeciążone stacje prezentują taki poziom, jaki prezentują. Jak wspomniano, to efekt:
a) deficytu stacji w w Nowej Rudzie,
b) deficytu stacji i braku monolitu radiowego technologii obecnych na stacjach w sąsiedztwie Nowej Rudy
c) obecności stacji dwusektorowych w Kotlinie Kłodzkiej tam, gdzie w tak trudnym topograficznie obszarze powinny być cztery sektory
d) kulejącego procesu tzw. “modernizacji sieci”, który powoduje, że obszary turystyczne i przygraniczne, choćby te, które powinna pokryć stacja Ścinawka Górna – są pokrywane ledwie w GSM. O tym, że w tej stacji powinien być komplet pasm i cztery sektory pomijamy milczeniem

Grupie Polkomtela przypominamy, że są wakacje i stacje, związane z ruchem turystycznym powinny być przed wakacjami od dawna przygotowane na taki ruch. To, co dzieje się ze Ścinawką Górną ( pracuje w GSM only ), sytuacją z przeciążeniem sieci i radiowym bałaganem w Kłodzku, Nowej Rudzie, Bolesławcu, mizernym stanem transmisji danych i samej sieci w Zgorzelcu i na trasie Zgorzelec – Bogatynia, bałaganem radiowym i stacjami GSM only w centrum Jeleniej Góry ( ul. Sudecka 42, ul. Pocztowa 8/9 ), czy pracującą również w GSM only stacją w Henrykowie, na trasie kolejowej Wrocław – Kłodzko – granica Państwa Międzylesie ( w Henrykowie jest również klasztor i sanktuarium ) – również pomijamy milczeniem, bo sytuacja jest skrajna i kuriozalna po 21 latach działania sieci

Przy okazji wakacji i mowy o konieczności należytego pokrycia sygnałem i zagwarantowania dostępu do usług na właściwym poziomie w przypadku obszarów turystycznych i przygranicznych – operatorom przypominamy o kłopotach z dostępem do sieci w miejscowości, również Sanktuarium o światowej sławie, w Krzeszowie koło Kamiennej Góry na Dolnym Śląsku. To, że w tak istotnym miejscu sygnał sieci jest na granicy utraty, to tak naprawdę kompromitacja dla wszystkich polskich operatorów sieci komórkowych

Logi z przejazdu drogową trasą, na odcinku Kłodzko – Tłumaczów granica Państwa:
a) Plus
b) Orange
c) T-Mobile

źródło: informacja własna