Ericsson przedstawia wyniki finansowe za drugi kwartał 2017 roku

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za drugi kwartał 2017 roku
Podsumowanie drugiego kwartału
– Sprzedaż spadła o 8% r, Sprzedaż dla porównywalnych jednostek, z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych zmniejszyła się o 13% rdr. Prognozy dla sprzedaży RAN w 2017 r. wskazują na wysoki jednostkowy spadek procentowy w porównaniu z poprzednim szacunkiem od -2% do -6%.
– Marża brutto wyniosła 27,9% (32,3%). Marża brutto z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych wyniosła 29,8% (33,2%).
– Zysk operacyjny wyniósł -1.2 mld SEK. Zysk operacyjny nie uwzględniając opłat restrukturyzacyjnych wyniósł 0.3 mld SEK – spadek rdr we wszystkich sektorach.
– Marża operacyjna w segmencie Sieci (Networks) wyniosła 7%. Marża operacyjna bez uwzględnienia opłat restrukturyzacyjnych spadła o 10% (13%) głównie z powodu utrzymującego się spadku sprzedaży oprogramowania.
– Na zysk operacyjny w segmencie IT & Cloud negatywnie wpłynęła niewielka kapitalizacja kosztów rozwoju QoQ i rdr.
– Ze względu na obecną sytuację na rynku przyspieszone zostaną działania mające na celu redukcję kosztów – redukcja co najmniej 10 mld SEK do połowy 2018 r.
– Firma dostrzega zwiększone ryzyko dalszych zmian rynkowych oraz projektowych szacując negatywny wpływ na zysk operacyjny w wysokości 3-5 mld SEK na kolejne 12 miesięcy.
– Ze względu na technologię oraz portfolio, kapitalizacja kosztów zostanie obniżona. Szacuje się, że wpłynie negatywnie na zysk operacyjny w drugiej połowie 2017, w wysokości 2,9 mld SEK, bez wpływu na środki pieniężne.
– Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 0 (-0.7) mld SEK
Czytaj dalej …

źródło: Ericsson