Play Communications informuje o przydziale akcji w pierwszej ofercie publicznej – komunikat prasowy

19 lipca 2017 r.: Play Communications S.A. informuje o przydziale akcji w pierwszej ofercie publicznej.  PLAY Communications S.A. („Spółka”), będąca właścicielem 100% udziałów w P4 sp. z o.o. („PLAY”), która jest operatorem telefonii komórkowej PLAY, jednej z najszybciej rozwijających się firm telekomunikacyjnych w Europie, informuje o dokonaniu przydziału akcji w pierwszej ofercie publicznej („IPO” lub „Oferta”). Formalny przydział Akcji Oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego został przeprowadzony w dniu dzisiejszym, tj. 19 lipca 2017 r.
– Popyt ze strony Inwestorów Indywidualnych i Uprawnionych Pracowników wyniósł około 18 mln akcji
– Inwestorom Indywidualnym przydzielono łącznie 5.980.249 Akcji Oferowanych, co oznacza, że popyt w transzy Inwestorów Indywidualnych ok. 3-krotnie przewyższył liczbę przydzielonych akcji
– Średnia stopa alokacji zapisów złożonych w Pierwszym Okresie Przyjmowania Zapisów (4-7 lipca 2017 r.) od Inwestorów Indywidualnych wyniosła ok. 36,8%, co przekłada się na ok. 63,2 % średnią stopę redukcji
– Średnia stopa alokacji zapisów złożonych w Drugim Okresie Przyjmowania Zapisów (8-12 lipca 2017 r.) od Inwestorów Indywidualnych wyniosła ok. 18,4 %, co oznacza ok. 81,6 % średnią stopę redukcji
– Uprawnionym Pracownikom przydzielono 157.367 Akcji Oferowanych, bez redukcji zapisów
– Pozostałe 115.435.005 Akcji Oferowanych , w tym Akcje Dodatkowego Przydziału, przydzielono Inwestorom Instytucjonalnym
– Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych i Uprawnionych Pracowników zaplanowane jest na 21 lipca 2017 r., a na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych przewidziane jest na 26 lipca 2017 r.
– Przewidywanym pierwszym dniem notowania akcji zwykłych Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest 27 lipca 2017 r.
Komentując dzisiejsze ogłoszenie, Jørgen Bang-Jensen, Prezes Zarządu PLAY, powiedział: „Zarówno inwestorzy, jak i nasi pracownicy wykazali duże zainteresowanie ofertą publiczną PLAY. Dla nas jest to sygnał, że doceniają nasze dotychczasowe osiągnięcia i chcą stać się częścią przyszłych sukcesów Play. Czujemy się zobowiązani do dalszego świadczenia obsługi na najwyższym poziomie naszym klientom i jednocześnie zapewnienia atrakcyjnych zwrotów naszym inwestorom.”
źródło: Play Communications S.A.