UKE pracuje nad zwiększeniem zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

UKE pracuje nad zwiększeniem zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. W lipcu przystąpiliśmy do programu PFRON „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, w ramach którego chcemy zwiększyć zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” wspiera działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w administracji publicznej, dając gwarancję stabilnego zatrudnienia. W ramach realizowanego przez Fundusz programu, UKE otrzyma finansowe wsparcie na tworzenie i dostosowywanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym także wypłatę dodatków motywacyjnych dla nowozatrudnionych pracowników. W UKE przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia najwyższych standardów. Już dziś możemy pochwalić się jedną  z najłatwiej dostępnych stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami, wśród instytucji publicznych – wynika z Raportu Dostępności 2017. Dodatkowo w ubiegłym roku wdrożyliśmy usługę tłumacza online, która ułatwia kontakt osobom niedosłyszącym z UKE. Stale zwiększamy też zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie

źródło: UKE