Warsztaty POPC

Warsztaty POPC. Od 16 marca do 31 sierpnia 2017 r. trwają konsultacje projektów dokumentów określających ramowe warunki dostępu hurtowego do Sieci POPC. Konsultacje mają na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie. Zapewnienie hurtowego dostępu do Sieci POPC umożliwi rozwój skutecznej konkurencji na rynku nowoczesnych usług telekomunikacyjnych. Sieci zostaną wybudowane według specyfikacji technicznej, określonej w warunkach przyznania dofinansowania, natomiast warunki dostępu hurtowego do tych sieci będą weryfikowane przez Prezesa UKE. W toku konsultacji odbywają się warsztaty z udziałem zainteresowanych podmiotów (beneficjentów POPC, izb telekomunikacyjnych oraz przedstawicieli administracji publicznej). Wspólnie omawiane są zagadnienia prawne, ekonomiczne oraz szczegóły techniczne. 25 lipca br. odbyły się kolejne warsztaty. Podczas spotkania uczestnicy warsztatów dyskutowali nad:
– obowiązkami informacyjnymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie publikowania ofert ramowych i cenników;
– procesami we współpracy międzyoperatorskiej dot. składania i realizacji zamówień na usługi oraz awarii;
– metodą kalkulacji opłat za usługi dostępu hurtowego (LLU oraz BSA) do sieci współfinansowanych ze środków POPC (retail minus);
– procesem zatwierdzania cenników za dostęp do jednostek oświatowych.
W sierpniu planowane są kolejne, trzecie warsztaty, ostatnie w tej turze konsultacji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach i zgłaszania stanowisk do 31 sierpnia 2017 r.

źródło: UKE