Ruszają konsultacje certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu

Ruszają konsultacje certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu. Prezes UKE ogłasza społeczne konsultacje dokumentacji konkursowej na wybór podmiotu, który zapewni system pomiarowy do celów certyfikowanego mechanizmu monitorowania usługi dostępu do internetu. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120, dostawcy usług dostępu do internetu są zobowiązani do podawania w umowach następujących prędkości transmisji danych:
a) w sieciach stacjonarnych:
– minimalnych,
– zwykle dostępnych,
– maksymalnych
b) w sieciach ruchomych:
– szacunkowych maksymalnych
Weryfikacja warunków umownych może zostać przeprowadzona poprzez pomiar prędkości dokonany za pomocą mechanizmu monitorowania certyfikowanego przez Prezesa UKE, a negatywne wyniki takiego pomiaru będą uznawane za nienależyte wykonanie umowy
Czytaj dalej …

źródło: UKE