Ruszają konsultacje społeczne białych obszarów NGA

Ruszają konsultacje społeczne białych obszarów NGA. Do 30 sierpnia potrwają konsultacje białych obszarów NGA przed 3. konkursem 1.1 POPC. Wykaz obszarów został przygotowany przez UKE. W tym procesie wykorzystano dane z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. W celu wyznaczenia obszarów do konsultacji, dane  zostały  powiązane ze słownikiem TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – rejestr urzędowy podziału terytorialnego Polski, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny) oraz referencyjnymi słownikami adresowymi. Następnie zostały odpowiednio zestandaryzowane i część  z nich, która nie posiadała współrzędnych geograficznych, została poddana procesowi geokodowania. W ostatnim etapie dane zostały przeanalizowane pod kątem występowania na nich infrastruktury telekomunikacyjnej bądź  realizacji inwestycji -także w ramach POPC. Pracownicy UKE będą również członkami międzyresortowego zespołu, odpowiedzialnego za ocenę zgłoszonych planów inwestycyjnych. Konsultacje społeczne trwają od 1 do 30 sierpnia. W ramach konsultacji Ministerstwo Cyfryzacji zbiera plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury szerokopasmowej na okres 3 lat

źródło: UKE