Opłaty za zajęcie pasa drogowego w inwestycjach telekomunikacyjnych

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w inwestycjach telekomunikacyjnych. Jaka jest geneza problemu opłat za zajęcie pasa drogowego dla inwestycji telekomunikacyjnych ? Jak te opłaty wpływają na decyzje biznesowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych i koszty po stronie abonentów – obywateli ? Czy polityka władz samorządowych może ograniczać budowę sieci szerokopasmowych i podłączanie szkół do internetu ? Jak kształtują się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w jednostkach samorządu terytorialnego ? Tego wszystkiego dowiecie się z naszych publikacji. Dla inwestycji telekomunikacyjnych dziś najważniejszym problemem jest wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg samorządowych oraz niepewność inwestycyjna związana z ich ewentualnym podnoszeniem przez organy stanowiące JST. Rolą samorządu, jako gospodarza terenu, powinno być takie ustalanie stawek, aby zachęcić do budowy lub rozbudowy infrastruktury. Obniżanie opłat za zajęcie pasa drogowego jest swoistą „zachętą inwestycyjną” i samo w sobie może zdecydować o zrealizowaniu lub zaprzestaniu inwestycji. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ponad 1 mld euro przeznaczone zostało na wsparcie projektów budowy sieci szerokopasmowych. W ramach dotychczas rozstrzygniętych dwóch konkursów na wsparcie projektów w formie dotacji, beneficjenci zadeklarowali objęcie zasięgiem sieci prawie 1,4 mln gospodarstw domowych. Jednakże w samym tylko drugim konkursie, maksymalna liczba gospodarstw domowych, możliwa do objęcia dofinansowanymi projektami, wynosiła ponad 3 mln. Różnica tych wartości pokazuje, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w obszarze zapewnienia powszechnego dostępu do internetu spełniającego nowoczesne standardy jakości. Środki z PO PC nie wystarczą do realizacji tego celu, stąd niezbędne jest wsparcie inwestycji telekomunikacyjnych przez samorządy – które przecież na tych inwestycjach skorzystają
Czytaj dalej …

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji