Trasa testowa za nami

Mimo sporej ilości materiału, zapraszamy do wnikliwego przeczytania materiału piony radiowe Polkomtela / grupy Networks! oraz przedstawicieli zarządów tych podmiotów

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w sobotę, 5 sierpnia, wybraliśmy się w testową trasę, od śródmieścia Jeleniej Góry, przez Szklarską Porębę, Świeradów-Zdrój, Gryfów Śląski, Lubań, Iłową, Żary, Żagań, sąsiedztwo DK18/A18, A4 do Złotoryi, aby stamtąd, przez miasto Świerzawa zakończyć test w Jeleniej Górze, skąd wystartowaliśmy. Ogólna konkluzja jest taka, jaką zawarliśmy tutaj. Niemniej, ponownie i z całym naciskiem należy stwierdzić, że:
1. Polkomtel, mimo tego, że wydaje pieniądze, związane z procesem, nazywanym przez siebie “modernizacją” sieci – wyrzuca owe środki w przysłowiowe błoto. Potwierdziły się nasze obawy co do jakości pokrycia sygnałem operatora trasy, biegiem drogi wojewódzkiej nr 358, od Szklarskiej Poręby po Świeradów-Zdrój. Kuriozalne jest to, że mimo rozbudowy do trzeciego sektora i UMTS900 stacji BT-33499 na własnym maszcie w Jakuszycach ( teren kopalni “Stanisław” ), do UMTS900 oraz LTE1800 stacji BT-34500 ( “Kamieńczyk”), również na własnym maszcie i do UMTS900 stacji BT-34538, na dachu schroniska “Na Stogu Izerskim” – sytuacja na cytowanej drodze, podkreślmy – istotnej drodze dla ruchu przygranicznego i turystycznego – nie tylko się nie zmieniła, ale uległa pogorszeniu. Tak … po zmianach uległa pogorszeniu !:

A. Szklarska Poręba / Świeradów – Zdrój:
a) Operator tak zaprojektował nowe azymuty stacji po dołożeniu trzeciego sektora w stacji BT-33499, że tam, gdzie dotąd, w GSM wzdłuż drogi było widać w miarę efektywnie dwa sektory GSM – dziś terminal odbiera sygnał tylko z jednego sektora UMTS900, zaś cała reszta, to radiowy śmietnik z lokalizacji losowych, ze stacją LTE1800 w mieście Bolesławiec, przy ul. Gałczyńskiego włącznie
b) kompletnie nie “spinają” się logicznie zasięgowo sektory ze stacji BT-33499 oraz BT34538. Gdyby stacja była przeprojektowana i zrealizowana mądrze – nawet po rozbudowie do trzech sektorów istniałaby spora szansa, aby pokryć tę trasę efektywnym sygnałem sieci w całości
c) sporym błędem jest brak LTE w stacji BT-33499. Nawet jadąc w kierunku stacji od strony Polany Jakuszyckiej, gdzie widać przez sporą część trzeci sektor cytowanej stacji i to akurat dobrze, około 200 metrów przed lokalizacją stacji i pod samą stacją BT-33499 zaczyna się “techniczna historia”, w postaci przejmowania terminala przez odległe i losowe stacje, wyposażone w priorytetowe LTE. W drodze napotkaliśmy naprawdę spore grupy turystów. W związku z obserwacją stanu radiowego sieci, pod stacją BT-33499 podjęliśmy kilkunastokrotne próby wykonania połączenia głosowego. Niestety … ponad połowa z nich była nieudana, co oznacza, że terminalowi trudno przełączyć się z losowego zasięgu LTE do UMTS900, które ma w sąsiedztwie, w stacji BT-33499. Tym bardziej więc stację BT-33499 należy do LTE doposażyć
d) biorąc pod uwagę to, co stało się po przebudowie stacji BT-33499 – raz jeszcze zwracamy uwagę operatora na konieczność rozbudowy stacji BT-33499 do czterech sektorów. Dwa sektory powinny być alokowane tak, aby pokryć drogę wojewódzką nr 385 w obu kierunkach, w połączeniu z dopełniającym sygnałem ze stacji BT-34500, BT-34538, BT-34520 ( w Świeradowie-Zdroju ) oraz BT-33176 w Szklarskiej Porębie. Kolejne dwa sektory powinny być dedykowane na szlak izerski ( pieszy i narciarski-biegowy ), od Polany Jakuszyckiej, przez schronisko “Orle”, “Chatkę Górzystów” po Stóg Izerski. Dziś, ale tylko po części, tę misję spełnia trzeci sektor stacji BT-33499. Warto zmaterializować również rozbudowę do czterech sektorów stacji BT-34530 ( Polana Jakuszycka, maszt T-Mobile). Trzeci sektor powinien być skierowany, na wzór tego, co zrobiła grupa Networks! na narciarską trasę biegową w kierunku schroniska “Orle”, zaś czwarty powinien być z azymutem południowo-wschodnim na góry. Oczywiście, stacja powinna być doposażona do LTE1800 / LTE800, jak to jest w Networks! Taki skonstruowany monolit radiowy wreszcie zafunkcjonuje. Innego rozwiązania na roztropne podejście do tematu nie ma
e) kolejny raz apelujemy, aby do czwartego sektora rozbudować stację BT-34500 “Kamieńczyk”. Utrata sygnału sieci, na odcinku drogi krajowe nr 3j, na wysokości od sąsiedztwa ze stacją “Kamieńczyk” do Polany Jakuszyckiej, to kompromitacja pionu planowania i optymalizacji sieci w Polkomtelu

Zauważmy … Polkomtel, dla pokrycia trasy od śródmieścia Szklarskiej Poręby po Polanę Jakuszycką oraz od Polany Jakuszyckiej, szlakiem izerskim i drogą wojewódzką nr 385 ma jako jedyny dwie alternatywne stacje, których konkurenci nie mają, tj.: BT-33499 i BT-34500. Niestety tej przewagi wykorzystać nie umie. Wręcz przeciwnie, po ostatnich modernizacjach istniejący stan jeszcze pogorszył. Brak umiejętności ? Braki kadrowe ?

B. Lubań i dojazd do A4 drogą wojewódzką nr 296
Grupa Polkomtela rozbudowała do 4 sektorów LTE stację w mieście Lubań, przy ul. Zgorzeleckiej 82 / BT-34564. Pytamy więc, dlaczego ta stacja od początku jej działania, w tym również obecnie – działa tak mało efektywnie i niemal jej nie widać ? Ani w mieście, ani poza granicami miasta, bo lokalizacja stacji, to obrzeża Lubania. Dlaczego, przy drodze wojewódzkiej nr 296, od Lubania w kierunku A4, przez Henryków Lubański i wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 357 przez Nowogrodziec terminal odbiera sygnał z irracjonalnych stacji ? Na przykład w Dziwiszowie pod Jelenią Górą ( BT-33453 ), czy z miejscowości Suszki ( BT-33743 ) ? Dlaczego operator nie skoryguje cytowanej stacji w Lubaniu oraz nie dowiesi się do masztu T-Mobile w miejscowości Henryków Lubański na czterech sektorach, ze względu na ogromne deficyty sygnału w sąsiedztwie ?

Wspomniane wyżej elementy, to tylko pogrążające radiowców Polkomtela i grupy skrajne i rażące błędy w podejściu do szumnie głoszonej modernizacji sieci. Analizując plik logu, który zamieścimy wkrótce – podobnych sytuacji zauważymy więcej, podobnie, jak braki w definicjach sąsiedztw między komórkami w drodze

2. grupa Networks!
Warto zauważyć, o czym wspominamy zresztą nie pierwszy raz, że gdyby Polkomtel mądrze optymalizował i modernizował sieć – różnice między grupami byłyby naprawdę niewielkie w jakości pokrycia. Ale … tak nie jest. Networks! rzeczywiście konkurentowi ucieka. Problemem obu podmiotów grupy Networks! jest jednak konfiguracja sieci i parametryzacja LTE. Tu, niestety wydaje się od początku coś nie funkcjonować. O ile wystartowaliśmy z dwoma słuchawkami Orange, porównując logowania do sektorów LTE w trybie automatycznym, o tyle na początkowych kilometrach drogi zdecydowaliśmy, że w jednej słuchawce wymusimy tryb LTE, zaś druga będzie prowadzić test automatyczny. Kolejny raz okazało się, że z jakiegoś powodu, słuchawka w trybie automatycznym w sporej mierze korzysta z sieci 3G, zamiast LTE. Mało tego – nawet pomiędzy komórkami LTE przełączenia odbywają się w trybie pomijania kolejnych stacji, doposażonych w LTE i to niekoniecznie wtedy, kiedy te pośrednie są stacjami T-Mobile
Reasumując, parametryzacja sieci w Networks! mocno szwankuje. Są również wciąż uchybienia w definicji sąsiedztw między komórkami

Z racji sporej ilości materiału, pliki logów opublikujemy w terminie późniejszym. Poglądowa mapa z trasy przejazdu, którą do rejestracji włączyliśmy po kilku kilometrach od startu – tutaj. Szczegóły z przejazdu można zobaczyć tutaj

3. Play
Widać, że operator buduje macierzyste stacje, w tym stara się pokryć w pełni własnym sygnałem autostradę A4. Niestety jakość obiektów i parametryzacji sieci jest często tak skrajna, że aż ciśnie się na usta pytanie, czy w taki sposób warto wydawać pieniądze ?

źródło: informacja własna