Jakość sygnału Plusa na “krakowskim” odcinku od Jeleniej Góry do Częstochowy

Powracamy do naszej ostatniej testowej trasy oraz kontynuujemy prezentację jakości pokrycia sygnałem oraz jakości parametryzacji sieci przez Plus. Tym razem, naszym Czytelnikom przedstawiamy odcinek pomiędzy Jelenią Górą, a Częstochową – oczywiście, w drodze do Krakowa. Log obejmuje pracę terminala w trybie automatycznym. W odróżnieniu od tego, co mogliśmy zobaczyć w logu 2G/3G operatora [ news: tutaj ] – przejazd w trybie automatycznym, to logowanie w zdecydowanej większości przypadków do stacji logicznych, czyli tych, do których logowanie w LTE powinno było nastąpić. Niestety … widać również to, dlaczego stacje Plusa są tak bardzo obciążone. Pokrywają bowiem spore obszary względem swojej lokalizacji. Można oczywiście zadać pytanie: czy w danych okolicznościach lepiej “wyżyłować” sygnał LTE na odległość, czy lepiej dla klienta, żeby LTE nie było w części obszaru wcale ? Ale można również zadać pytanie odwrotne: dlaczego, widząc konieczność “żyłowania” zasięgu LTE na naprawdę spore odległości nie zapadają decyzje o budowie nowych stacji, które z jednej strony uczynią zasięg sieci bardziej logicznym, z drugiej zaś sprawią, że jakość LTE będzie godna jej nazwy ? Log konkurenta ( Orange ) opublikujemy po redakcji wszystkich danych, związanych z naszymi trasami przejazdowymi oraz danymi, związanymi z przejściem po centrum Krakowa w odniesieniu do Plusa. Przy publikacji danych dla “drugiej strony” będzie można do danych publikowanych obecnie powrócić

Log dla sieci Plus, o którym mowa na wstępie tutaj
Dodajmy, że w pliku logu są zawarte współrzędne punktu pobytu terminala, na bazie których można określić, którego dokładnie miejsca dotyczy pomiar ? Przy analizie warto skorzystać z tych dodatkowych informacji

Szczegółowe dane, dotyczące samego przebiegu odcinka trasy tutaj

źródło: informacja własna