Aktualizacja bazy wydanych pozwoleń radiowych UKE

W witrynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano wykazy wydanych pozwoleń radiowych ich dysponentom. Pośród nich, jak co miesiąc – znalazły się również te, wydane operatorom sieci komórkowych, dla stacji bazowych 2G/3G/4G i CDMA. Z bieżącymi danymi można zapoznać się tutaj
Swoistą “ciekawostką” arkuszy pozwoleń radiowych są te, wydane dla operatorów z technologicznej grupy Networks! Ilościowo – stan wygląda imponująco, ale mamy obawy, czy operatorzy rzeczywiście zrealizują wszystkie, wykupione pozwolenia radiowe i nie okażą się one inwestycyjną “skarbonką”, zasilającą wyłącznie Budżet Państwa. Swego czasu, podobnym “marketingiem arkuszowym” raczył się chwalić Polkomtel, gdzie zainwestowano naprawdę spore środki finansowe na pozwolenia radiowe, a potem okazało się, że nawet około połowa zasiliła tylko Budżet Państwa, zaś sam operator wskazanych pasm na stacjach nie uruchomił. Podobne spostrzeżenia mamy obecnie, obserwując uruchomione pasma w grupie Networks! podczas naszych testowych przejazdów. Żywimy jednak nadzieję, że ani polski zarząd, ani udziałowcy nie zechcą jednak wyrzucać pieniędzy obu Spółek w przysłowiowe błoto i skoro zainwestowano – pasma na stacjach zostaną uruchomione. Oczywiście … ku pożytkowi klientów sieci …

źródło: UKE / informacja własna