Dobiega końca I tura konsultacji dotyczących dostępu hurtowego do Sieci POPC

Dobiega końca I tura konsultacji dotyczących dostępu hurtowego do Sieci POPC. Ostatnie w tym cyklu warsztaty, które odbyły się 24 sierpnia br., dotyczyły obowiązków informacyjnych beneficjentów POPC oraz kalkulacji opłat hurtowych za usługi BSA i LLU. Dodatkowo, eksperci z NASK zaprezentowali koncepcję współpracy beneficjentów POPC z operatorem OSE.
Podczas warsztatów beneficjenci POPC i przedstawiciele izb telekomunikacyjnych najwięcej uwagi poświęcili:
– obowiązkom publikowania informacji o infrastrukturze,
– procesom obsługi zamówień oraz awarii,
– kalkulacji opłat za dostęp do sieci POPC,
– zatwierdzaniu cenników.
Dzięki zaangażowaniu wszystkich stron zostało wyjaśnionych wiele spornych kwestii. Uczestnicy spotkania zidentyfikowali również obszary, które wymagają doprecyzowania na dalszym etapie prac. Wypracowane podczas warsztatów wspólne rozumienie problemów i propozycje rozwiązań znajdą odzwierciedlenie w stanowiskach konsultacyjnych. W wyniku konsultacji, trwających do końca sierpnia, w październiku zostanie opublikowana i ponownie poddana konsultacjom nowa propozycja warunków dostępu hurtowego do Sieci POPC. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach i zgłaszania stanowisk do 31 sierpnia 2017 r. Kontakt: Leszek Drozd, Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego, tel. +48 22 53 49 161

źródło: UKE