Zmiany w stacjach Plusa

Plus zlikwidował stację BT-33625 “Wrocław Pracze”. Nieopodal powstały dwie inne: BT-34288 i BT-34294 przy ulicy Stabłowickiej. Coraz częściej zdarza się jednak tak, że po likwidacji stacji, która jest uwarunkowana na przykład zakończoną z dzierżawcą umową, która nie jest przedłużana – przy posiadanej wcześniej wiedzy w temacie – pomimo ogromnego deficytu stacji zarówno względem konkurencji, jak i potrzeb – stacje nie są odtwarzane. Przy okazji warto wspomnieć o jeszcze jednym elemencie bałaganu, który operator dokłada do “układanki”, o której wspomnieliśmy m.in tutaj. Podczas modernizacji stacji zmieniają się nie raz numery stacji bazowych, a czasem dzieje się wręcz tak, że zmiany dotyczą albo tylko GSM, a pozostałe pasma pracują pod numerem identyfikacyjnym dotychczasowym, czasami zmiany dotyczą GSM i LTE bądź jednego pasma LTE, częstokroć dzieje się również tak, że w całym bałaganie, dla różnych pasm wpisywane są numery na zasadzie “czeskiego błędu”, co znacząco utrudnia identyfikację stacji, a potem ocenę pracy stacji przez piony techniczne i radiowe. Będąc w temacie – raz jeszcze apelujemy do osób odpowiedzialnych, aby spróbowano nad tym wszystkim zapanować. Być może, już na obecnym etapie warto powołać audyt – nawet wewnętrzny – i wszystkie podobne elementy, wprowadzające bałagan przy reparametryzajach, przebudowach, analizach lub planach inwestycyjnych najpierw zidentyfikować, a potem uporządkować. W przeciwnym wypadku operator przestaje panować nad tym, co ma, a nawet profesjonalni konsultanci techniczni się gubią i pytającym na operatrskim portalu plusforum.pl udzielają albo sprzecznych, albo niezgodnych ze stanem faktym odpowiedzi, które następnie korygują. Skoro tak jest – wynika z tego, że jest po prostu ewidencyjny bałagan. Gdyby nie to, że “czujni” są pytający – z dużym prawdopodobieństwem samemu operatorowi wiele by umknęło i zapewne wiele umyka

źródło: informacja własna