Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.

Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.
– Przychody Grupy Multimedia Polska w I półroczu 2017 r. wyniosły 343,3 mln zł, co oznacza nieznaczny spadek o 2,0% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.
– Skorygowana EBITDA wyniosła 173,6 mln zł, a marża EBITDA 50,6%.
– Zysk netto z działalności kontynuowanej za I półrocze 2017 r. wyniósł 10,8 mln zł.
– Liczba dostarczonych usług (RGU) na koniec roku wzrosła o 3,0% r/r do 1,71 mln.
– Na koniec czerwca 2017 r. z usług Grupy Multimedia Polska korzystało ponad 766 tys. klientów usług telekomunikacyjnych.
Zwracamy uwagę, że Grupa MMP wyłączyła ze swoich statystyk operacyjno-finansowych działalność energetyczną jako przeznaczoną do zbycia, przez co zarówno wyniki finansowe, jak i dane operacyjne są nieporównywalne do publikowanych wcześniej tj. do trzeciego kwartału 2016 roku
Czytaj dalej …

źródło: Multimedia Polska